Na miejskich płatnych parkingach niestrzeżonych pojawiło się nowe oznakowanie. Przypomina, z których parkomatów trzeba korzystać, a także, że parkowanie dozwolone jest tam tylko w miejscach wyznaczonych.

W Szczecinie mamy 6 PPN-ów, czyli parkingów wyznaczonych poza drogami publicznymi: PPN Szymanowskiego (1zł za 15 minut postoju), PPN Ogińskiego (1zł za 15 minut), PPN Trasa Zamkowa (50 gr za 15 minut), PPN Czarnieckiego (50 gr za 15 minut), PPN Orła Białego (2,5 zł za 15 minut), PPN Dolny Taras (1,5 zł za 15 minut). Na dwóch ostatnich, zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, opłaty obowiązują we wszystkie dni tygodnia (od godz. 8.00 do 22.00).

Duże pomarańczowe tablice...

To wciąż jeszcze nowa forma pobierania opłat za postój, więc zdarza się, że kierowcy mają problemy ze stosowaniem się do zasad. Zwłaszcza w tych punktach, w których różnią się one od zasad strefy płatnego parkowania. Choćby takiej, że oznakowanie poziome nie jest na PPN-ach konieczne, a parkowanie w miejscach niewyznaczonych znakami poziomymi D-18 oznacza opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.

Dlatego na staromiejskich płatnych parkingach niestrzeżonych pojawiły się duże pomarańczowe tablice z komunikatem –„Uwaga, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych”.

... i naklejki na parkomatach

Innym powszechnym problem jest wybór odpowiedniego parkomatu do opłacenia postoju. To wcale nie jest oczywiste, bo PPN-y sąsiadują z SPP. Ryzyko pomyłki jest więc realne. Stąd nowe oznakowanie wprowadzone przez NiOL, miejską spółkę zarządzającą systemem parkowania w Szczecinie.

– Górującą nad parkomatem stalową chorągiewkę z napisem PPN zastąpiło oznakowanie trójboczne, dobrze widoczne z każdego kierunku. Na tylnej części parkomatu pojawił się napis „Parkomat tylko PPN”, a na bokach naklejki ze skrótem PPN. Z kolei naklejka nad ekranem informuje: „Uwaga, to jest parkomat do obsługi Płatnego Parkingu Niestrzeżonego (nie SPP). Upewnij się, gdzie zaparkowałaś/eś” – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL.

Trzeba uważać, bo za wybranie złego parkomatu naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 100 zł. Dodatkowe 200 zł na PPN-ach zapłacą kierowcy, którzy nie kupią biletu, zatrzymają się poza miejscami wyznaczonymi lub przekroczą czas przeznaczony na postój w miejscu dla dostaw.