„Aleja Wojska Polskiego jest zbyt istotnym ogniwem w procesie rewitalizacji naszego Śródmieścia, aby decyzje podejmować „po omacku”” – czytamy w liście podpisanym m.in. przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, dr inż. arch. Helenę Freino oraz Radę Osiedla Śródmieście-Zachód (na ich obszarze znajduje się odcinek alei, który zostanie przebudowany).
Przypomnijmy, miasto zakomunikowało niedawno, że optymalny wariant przebudowy al. Wojska Polskiego będzie zakładał poszerzenie chodników, zwężenie jezdni, uspokojenie ruchu (strefa ograniczenia do 30 km/h) i stworzenie miejsc parkingowych na środku alei. Odrzucono pomysł odtworzenia torowiska tramwajowego (istniało do lat 70. XX wieku), ale zadeklarowano, że w przyszłości pojawi się tutaj autobus elektryczny.

Taki wariant wybrano po raz drugi. Wcześniejsza decyzja (po konsultacjach społecznych, głównie w formie ankiet) też spotkała się ze sprzeciwem wielu organizacji pozarządowych. Walczyły one przede wszystkim o przywrócenie tramwaju, mającego według nich kluczowe znaczenie dla „ożywienia” tej ulicy. Miasto zarządziło dodatkowe konsultacje z radami osiedla, odbyła się również debata z mieszkańcami. W ich rezultacie zdecydowano się na ten sam wariant, dodając zapis o autobusach elektrycznych.

Miejscy aktywiści w liście do prezydenta Piotra Krzystka krytykują cały sposób przeprowadzenia konsultacji. Wskazują m.in. na brak podstawowych informacji, które pozwalałyby przewidzieć skutki planowanych zmian. Podkreślają, że ignorowane są głosy ekspertów i w efekcie przyjęto wariant, który „niewiele zmieni”. Wzywają prezydenta do merytorycznej debaty na temat rewitalizacji al. Wojska Polskiego.

Sygnatariuszami listu są: Stowarzyszenie SENS, Rada Osiedla Śródmieście Zachód, dr inż. arch. Helena Freino, Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, Inicjatywa Nowy Szczecin, Fundacja SAPIENS, Szczecińska Aktywna Przestrzeń Inicjatyw Ekologicznych, Naukowych i Społecznych, Inicjatywa Szczecin dla pieszych, Sabina Wacławczyk / Projekt Wandalovy, Inicjatywa Szczeciński Alarm Smogowy.

List otwarty do Prezydenta Miasta Szczecin:
sprzeciw wobec sposobu wyboru wariantu przebudowy al. Wojska Polskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu niżej podpisanych osób, organizacji oraz instytucji, pragniemy wyrazić oburzenie w związku ze sposobem wyboru drogi rewitalizacji alei Wojska Polskiego. Proces ten, na pozór modelowy (warsztaty, spotkania, konsultacje), zamknięty został w ramy 12 wariantów komunikacyjnych, z góry założoną tezę i w efekcie gotowe rozwiązanie. Pomimo wielu głosów, wskazujących na brak podstawowych informacji, potrzebnych do antycypacji skutków każdego z zaproponowanych rozwiązań, podjęto decyzję o zachowaniu transportowego status quo, między innymi wykluczając przywrócenie tramwaju. Dość powiedzieć, że analizy komunikacyjne Urząd Miasta zamierza zlecić dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji. Czy uważa Pan tę kolejność za słuszną? Czy to nie z analiz i badań powinno wynikać, które rozwiązanie przyniesie najwięcej korzyści?

Panie Prezydencie! My nie chcemy przesądzać, że tramwaj na Wojska Polskiego jest niezbędny. Może nie jest. Każdy ma prawo do własnej opinii. Problem jednak polega na tym, że bez stosownych danych oraz szczegółowych analiz, nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Pan jednak już odpowiedział. Jakim cudem? Przecież nie dokonano nawet symulacji potoków pasażerskich po wprowadzeniu ewentualnych zmian. Nie wiemy, które linie i z jaką częstotliwością mają po przebudowanej Wojska Polskiego kursować. Nie wiemy, jaki wpływ miałoby ograniczenie liczby miejsc postojowych na rzeczonej alei. Ba – nie mamy nawet mglistych wyobrażeń o tym, ile aut do centrum naszego miasta w ogóle chcemy przyjąć - docelowo. Miasto jeszcze nie ma koncepcji zmian komunikacyjnych po wprowadzeniu SKM, nie wiemy jak będzie wyglądała SPP po ewentualnych zmianach, które są niezbędne. Nie ma gotowych pomysłów, jak wykorzystać powstające w bólach parkingi typu P&R. Nie zdefiniowano głównych osi potoków pieszych oraz rowerowych. Ale Pan Prezydent już wie, że tramwaj na alei Wojska Polskiego jest zbędny. Bo tak w ankietach orzekli mieszkańcy, którym przedstawiono cztery obrazki z ich krótkim opisem. Czy to jest właściwa droga prowadzenia polityki transportowej miasta?

Panie Prezydencie! Decyzja o rewitalizacji al. Wojska Polskiego była dla Śródmieścia jedną z ważniejszych w ostatnich latach. Niestety taki sposób jej przeprowadzenia niewiele zmieni, o czym mówili niemal wszyscy eksperci, wypowiadający się w trakcie konsultacji społecznych, na których, nota bene, osobiście się Pan nie pojawiał. W kontekście Wojska Polskiego wiele mówi Pan, panie Prezydencie, o wsłuchiwaniu się w głos mieszkańców. Poniżej znajduje się lista organizacji pozarządowych,  instytucji, a także autorytetów, którzy reprezentują zdanie tysięcy szczecinian i nie zgadzają się z tak prowadzoną polityką miasta. Proszę nie zapominać o wsłuchiwaniu się w głos urbanistów i ekspertów w dziedzinie transportu, chociażby prof. Jacka Wesołowskiego, który na łamach Gazety Wyborczej już 17.11.2016 wyraził głębokie ubolewanie z powodu podjęcia decyzji o zaniechaniu prac nad przywróceniem tramwaju na Wojska Polskiego. Proszę pamiętać o głosie ponad pół tysiąca szczecinian, którzy w ciągu kilku dni podpisali się pod petycją za przywróceniem tramwaju.

Panie Prezydencie! Aleja Wojska Polskiego jest zbyt istotnym ogniwem w procesie rewitalizacji naszego Śródmieścia, aby decyzje podejmować „po omacku”, bo niestety tak trzeba nazwać dotychczasowe przygotowanie merytoryczne ze strony Urzędu Miasta. Proszę nie zasłaniać się „głosem mieszkańców”, bo miejscy aktywiści oraz eksperci to także mieszkańcy, z tym, że świadomi problematyki, na temat której się wypowiadają. Wzywamy Pana do osobistego uczestnictwa w eksperckiej debacie na temat rewitalizacji Alei. Z całym szacunkiem, ale przeciętny mieszkaniec naszego miasta nie ma bladego pojęcia o takich zagadnieniach, jak rewitalizacja, polityka przestrzenna, czy transportowa. A rola Urzędu polega w tym przypadku na uświadamianiu mieszkańców, na czym te procesy polegają. Czy miało to miejsce w tak długim procesie „wyboru” optymalnego wariantu komunikacyjnego? Mamy jednocześnie przykre wrażenie, na co wskazują niektóre decyzje (jak np. w omawianym przypadku), że dla samego Prezydenta te tematy są obce. Jeśli się mylimy – tym bardziej zapraszamy do debaty, która może Panu pozwolić zrozumieć argumenty strony społecznej i dowiedzieć się, jak powinno się prowadzić konsultacje społeczne i podejmować tak istotne decyzje.

Podpisano:
Stowarzyszenie SENS
Rada Osiedla Śródmieście Zachód
Dr inż. arch. Helena Freino
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin
Inicjatywa Nowy Szczecin
Fundacja SAPIENS Szczecińska Aktywna Przestrzeń Inicjatyw Ekologicznych, Naukowych i Społecznych
Inicjatywa Szczecin dla pieszych
Sabina Wacławczyk / Projekt Wandalovy
Inicjatywa Szczeciński Alarm Smogowy