To szansa, by zorganizować w firmie od dawna odkładane szkolenie, zadbać o rozwój pracowników zapewniając im dodatkowe kursy albo wysłać wyróżniającą się osobę na studia podyplomowe. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III”.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza Zachodniego.

Wsparcie obejmie co najmniej 1100 takich firm i minimum 4400 pracowników.

Z jakich usług można skorzystać?

Przedsiębiorcy uzyskają refundację kosztów każdego z działań zapisanych w Bazie Usług Rozwojowych. Paleta możliwości jest bardzo szeroka. Obejmuje:

– szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne;

– kursy o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs

umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

– doradztwo, superwizję, facylitację, coaching, mentoring;

– studia podyplomowe;

– egzaminy;

– usługi e-learningowe.

– Inwestowanie w rozwój pracowników to najważniejsza inwestycja każdego przedsiębiorcy.

Mamy dziś bardzo wiele możliwości, by zapewnić pracownikom warunki do edukacji i zdobywania nowych kompetencji. Dzięki dofinansowaniu takich usług jeszcze łatwiej sięgnąć po wsparcie specjalistów i zadbać o rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa – mówi Arkadiusz Pawlak, Prezes ZARR.

Jak wysokie są dofinansowania?

Dofinansowanie wynosić będzie minimum 50 procent. Jednak w przypadku, gdy usługa dotyczy pracowników w wieku 55 lat i więcej, tzw. zielonych umiejętności (z zakresu

rozwiązań ekologicznych) lub podmiotów działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego, refundacja sięgnie 60 procent.

Na najwyższe wsparcie, pokrywające 80 procent kosztów, mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy wybiorą usługi rozwojowe kończące się nabyciem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Maksymalna kwota refundacji dla jednego przedsiębiorcy to 99 tys. zł. Dofinansowanie kursu czy szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć 7,5 tys. zł. Usługi rozwojowe muszą być zrealizowane w czasie roku od podpisania umowy lub dwóch lat, gdy mamy do czynienia ze studiami podyplomowymi.

Jak złożyć wniosek i wziąć udział w projekcie?

ZARR S.A. już od samego początku całego procesu zapewnia wsparcie przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie. Mobilni doradcy w razie potrzeby pomogą w zidentyfikowaniu potrzeb przedsiębiorcy, wyborze odpowiedniej usługi rozwojowej i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Po pozytywnej ocenie wniosku z przedsiębiorcą zostanie podpisana umowa wsparcia. Na koniec uzyska on refundację kosztów usługi netto.

ZARR S.A. zapewnia elektroniczny obieg dokumentów zarówno w procesie rekrutacyjnym poprzez generator wniosków, jak i na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

Pierwszy nabór wniosków w ramach projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III” rusza już 27 maja 2024 r. o godz. 9:00, a cały projekt realizowany jest do końca stycznia 2027 roku. Jego wartość to ponad 39 mln zł, z czego 33,2 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje na stronie: https://uslugirozwojowe3.zarr.com.pl/.

Artykuł jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego. Działanie 6.6: Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie.