Sukcesem zakończyła się szósta próba sprzedaży upadłej fabryki ST3 Offshore na wyspie Ostrów Brdowski. Za 170,5 mln zł kupiła ją duńska spółka Vestas, która przygotowuje się również do inwestycji na Skolwinie.

Szczecińska fabryka fundamentów dla morskich wiatraków miała problemy już od początku istnienia (listopad 2015 roku), a w 2020 roku ogłosiła upadłość. Od lutego 2021 roku do lipca 2022 roku, syndyk pięciokrotnie próbował sprzedać jej majątek.

Chętni oferenci pojawili się dopiero w marcu tego roku, przy szóstej próbie. W przetargu pisemnym złożono dwie propozycje opiewające na 170 mln zł, które różniły się tylko o 2 złote. Na poniedziałek, 20 marca, zarządzono dogrywkę, w postaci aukcji ustnej. Znamy już jej rezultat.

„W wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferowano cenę 170.500.002 zł (sto siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy dwa złote), która stanowiła najwyższą zaoferowaną cenę, wobec czego syndyk dokonał jej przybicia. Tym samym dokonano wyboru oferty złożonej przez RPGZ XXVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” – napisała syndyk Natalia Leszczyńska.

RPGZ XXVIII to spółka celowa należąca do grupy Vestas. Duńczycy są największym na świecie producentem turbin wiatrowych. W Szczecinie kupili już wcześniej działkę na Skolwinie, gdzie ma powstać fabryka, w której montowane będą gondole i piasty turbin. Teraz wiadomo, że jej zaplecze infrastrukturalne powiększy się o sąsiadujące z MSR Gryfia dawne ST3 Offshore.

„Aktualnie rozpoczynamy procedurę przygotowania wszystkich umów stanowiących poszczególne etapy mające doprowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości” – informuje syndyk.

Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na spłatę roszczeń wierzycieli. Na zaległe pensje czekają m.in. byli pracownicy.