Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyłączenia sześciu ulic Starego Miasta z kategorii dróg gminnych. Oznacza to, że nie może na nich funkcjonować Strefa Zamieszkanie Stare Miasto, a więc od dziś nie trzeba płacić tam za parkowanie.

Chodzi o ulice: Łaziebną, Mariacką, część Tkackiej (od pl. Żołnierza do ul. Grodzkiej), część Staromłyńskiej (od pl. Żołnierza do ul. Koński Kierat), część Końskiego Kieratu (od ul. Mariackiej do ul. Farnej), część Staromiejskiej (od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego).

– Od dziś na w.w. ulicach nie obowiązuje regulamin Strefy Zamieszkania Stare Miasto, nie ma więc obowiązku wnoszenia opłat za postój. Parkomaty stojące przy sześciu wymienionych ulicach zostaną wyłączone i zafoliowane – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki NIOL, która zarządza miejskim systemem parkowania w śródmieściu.

Brak opłat będzie jednak tylko stanem przejściowym. Urzędnicy przygotują nową uchwałę, która włączy wspomniane sześć ulic do Strefy Płatnego Parkowania i za postój znów trzeba będzie płacić. Stosowna uchwała zostanie przygotowana na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Szczecina.

Wyrok WSA nie dotyczy kwestii opłat. Nie będzie więc powtórki sytuacji związanej z Płatnymi Parkingami Niestrzeżonymi, gdy miasto musiało zwracać kierowcom nałożone na nich wcześniej opłaty dodatkowe.

– Opłaty były i są wnoszone na podstawie uchwały o SZSM, a ta nie została unieważniona – tłumaczy Wojciech Jachim.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto nadal obowiązuje na pl. Orła Białego i na „dolnym tarasie” Starego Miasta.