Czego potrzebują ośrodki kultury w mniejszych miejscowościach naszego województwa? Na tym na początku swojej pracy skupi się Anna Giniewska, która objęła nowo powołane stanowisko doradcy wojewody ds. kultury i edukacji kulturowej.

– Bardzo się cieszę, że urząd wojewódzki otwiera się na takie inicjatywy. Kultura i edukacja kulturalna są przestrzenią do dialogu. Myślę, że ze swoim doświadczeniem osoby, która pochodzi z małego ośrodka i która od 10 lat pracuje w Szczecinie w obszarze kultury, wspólnie będziemy robić dobre kroki w kierunku upowszechniania i jednoczenia kultury – mówiła Anna Giniewska w naszym coczwartkowym „Studiu Kultura”.

Mniejsze ośrodki zostaną wysłuchane 

Jak podkreślała w programie, województwo zachodniopomorskie złożone jest w dużej mierze z mniejszych miejscowości.

– W pierwszym etapie pracy chciałabym skupić się na poznaniu potrzeb tych środowisk kulturotwórczych – przyznała. – Takie mapowanie chcę potem przedstawić wojewodzie, by wspólnie lobbować za zaspokojeniem konkretnych potrzeb. Jestem na stanowisku niedługo, ale już widzę, że te potrzeby są różne. Zgłosiła się do mnie fundacja Czyn z Połczyna-Zdroju, która zajmuje się estetyką i przestrzenią publiczną. Odwiedziłam też Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic, które tworzy społeczne muzeum.

W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania. – Strategia na kulturę w województwie jest, tym zajmuje się urząd marszałkowski. Chcę podkreślić, że my nie tworzymy strategii, ale staramy się łączyć to, co już jest. Wybrać kilkanaście projektów, które są godne uwagi – tłumaczyła Giniewska. 

„By o ważnych tematach mówić w miłej atmosferze”

Choć wojewoda nie nadzoruje instytucji kultury i przez to nie wpływa bezpośrednio na politykę kulturalną, to jako przedstawiciel rządu może lobbować za pewnymi projektami w ministerstwach lub kierunkować je tak, by miały szansę na realizację.

– Kolejny pomysł, który chcemy wdrożyć, to umożliwiać występy różnym artystom przy okazji spotkań wojewody, żeby o ważnych tematach mówić w miłej atmosferze. Przykładem tego był koncert na początku roku podczas spotkania wojewody z przedstawicielami samorządu – mówiła.