Neuroport polecany jest przez wielu specjalistów, a także pacjentów jako to miejsce, w którym można uzyskać skuteczną pomoc w powrocie do zdrowia po udarze, wypadku, zawale czy operacji. Nasi specjaliści, wspomagani urządzeniami do rehabilitacji robotycznej, osiągają spektakularne efekty rehabilitacyjne. Możemy poszczycić się tym, że pomogliśmy odzyskać sprawność już ponad dwóm tysiącom pacjentów.

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu na ogół skutkuje różnego rodzaju niepełnosprawnością. Aż dwie trzecie pacjentów opuszczających szpital nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Mają kłopoty z chodzeniem, mówieniem, najprostszymi czynnościami życiowymi. U większości chorych te niekorzystne skutki można cofnąć. Wymaga to jednak intensywnej, wszechstronnej, często długotrwałej rehabilitacji. Zespół Neuroportu składający się z doświadczonych rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, neuropsychologów i psychologów zapewnia kompleksową rehabilitację po udarze mózgu. Nasi specjaliści, przy wspomaganiu urządzeń robotycznych, pionizują pacjenta, pomagają w nauce chodu, przywracają sprawność porażonej udarem ręki. Szczególnie przykrym następstwem udaru mózgu są zaburzenia mowy o różnym nasileniu, bądź jej całkowita utrata. Skutkuje to brakiem  komunikacji z otoczeniem, co dla samego chorego, a w szczególności dla osób sprawujących nad nim opiekę, jest ogromnym problemem. Neurologopeda, opracowując specjalny plan ćwiczeń i zabiegów, pomaga odzyskać mowę i poprawić komunikację chorego z najbliższymi.

Spersonalizowana terapia w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona

 Głównym celem rehabilitacji w SM i chorobie Parkinsona jest przywrócenie utraconych, w wyniku choroby funkcji, i poprawa lub utrzymanie obecnego stanu fizycznego pacjenta.  W tym działaniu wsparciem dla fizjoterapeutów są specjalistyczne urządzenia, które wzmacniają i utrwalają efekty rehabilitacji. Szczególnie pomocne są urządzenia do wspomagania chodu i usprawniania rąk a także te, które stymulują pracę mięśni.

Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy 

Wszczepianię endoprotez stawów: biodrowego, kolanowego czy ramiennego jest dziś jedną z podstawowych procedur w ortopedii. Pozwala na przywrócenie utraconej sprawności. Ale sama operacja jest tylko do tego wstępem. Dopiero szybko wdrożona i właściwa rehabilitacja jest gwarancją pełnego odzyskania zdrowia. Takie indywidualne plany ćwiczeń, opracowane przez specjalistów Neuroportu, pozwalają zminimalizować dyskomfort po wszczepieniu endoprotezy, przyspieszyć gojenie pooperacyjne a finalnie przywrócić całkowitą sprawność.

Rehabilitacja robotyczna

Znakiem rozpoznawczym Neuroportu jest  rehabilitacja robotyczna. Wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń, wyposażonych w precyzyjne czujniki ruchu, stwarza możliwość bardzo dokładnej analizy biomechanicznej pacjenta. Otrzymuje on, a także rehabilitant, w czasie rzeczywistym, informację zwrotną, która umożliwia  korygowanie błędów i naukę pożądanych wzorców ruchowych. Pozwala to, w zależności od schorzenia na jakie cierpi pacjent, wybrać odpowiedni zakres i częstotliwość ćwiczeń tak, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt terapeutyczny. Rehabilitacja robotyczna pozwala osiągnąć spektakularne efekty w przywracaniu chodu, funkcji rąk po udarach lub operacjach. Jest to wielkie wsparcie dla fizjoterapeutów, dzięki któremu można znacznie skrócić czas rehabilitacji. Neuroport jest jednym z niewielu miejsc w Polsce tak kompleksowo wyposażonych w urządzenia robotyczne służące rehabilitacji różnego typu.

Zaufało nam już ponad dwa tysiące pacjentów. Cieszymy się z ich pozytywnej opinii na temat naszej pracy i warunków pobytu. Zapraszamy do współpracy organizacje i stowarzyszenia, których celem jest pomoc w odzyskaniu zdrowia i sprawności swoich podopiecznych. Nasza współpraca z Fundacją „Moc Pomocy” jest tego przykładem.

Kontakt:

NEUROPORT Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Ortopedycznej
ul. Bojerowa 28, 60-480 Poznań
+48 500 490 590, e-mail: recepcja@neuroport.pl.

www.neuroport.pl