Blisko 24 miliony złotych trafi do lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych. Od marca tego roku blisko 250 młodych specjalistów będzie otrzymywać 9 lub 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie. „Musimy myśleć, jak zachęcać młodych ludzi do studiowania, zdobywania specjalizacji i pozostania na Pomorzu Zachodnim” – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Dodatkowe pieniądze na staże dla młodych lekarzy i stomatologów to efekt porozumienia między wojewodą zachodniopomorskim a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. Blisko 24 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a pierwsze stażowe zostanie wypłacone w marcu tego roku i obejmie 259 specjalistów.

– Od października tego roku przewidujemy, że kolejnych 240 lekarzy i lekarzy stomatologów będzie mogło go rozpocząć. Chcemy, żeby opieka medyczna była na najwyższym poziomie. Stąd to olbrzymie wsparcie finansowe dla młodych lekarzy – mówiła podczas podpisania porozumienia Anna Bańkowska, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Staż dla lekarzy trwa 13 miesięcy, a dla lekarzy stomatologów – 12 miesięcy. Młodzi specjaliści będą otrzymywać około 9 tysięcy złotych (lekarze) i 8 tysięcy złotych (stomatolodzy) brutto przez każdy miesiąc trwania praktyki.

– Często słyszymy o konieczności zamknięcia jakiegoś oddziału. Nigdy nie miało to miejsca z powodów finansowych, tylko braku wykwalifikowanej kadry. Dlatego myślimy o wzmocnieniu personelu medycznego, a ta umowa to jeden z kroków. Musimy myśleć, jak zachęcać młodych ludzi do studiowania, zdobywania specjalizacji i pozostania na Pomorzu Zachodnim, aby leczyli naszych mieszkańców – podkreślił marszałek Olgierd Geblewicz.

– Wszyscy wiemy, jak ważna jest praktyczna nauka zawodu oraz jaki koszt się z tym wiąże. Jesteśmy zadowoleni, że możemy pomóc młodym lekarzom w realizowaniu stażu – mówił wojewoda Adam Rudawski.

Staże lekarzy i lekarzy dentystów będą realizowane w 53 placówkach na terenie Pomorza Zachodniego.