W ramach konkursu MikroDOTACJE rozdysponowanych zostanie 17 500zł. Każda ze szczecińskich organizacji pozarządowych może się ubiegać o 1 500 zł na realizację swojego projektu. Pieniądze z Gminy Miasto Szczecin zostaną przekazane za pośrednictwa Sektora 3 Szczecin, czyli Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W konkursie szczególnie nagradzane będą koncepcje skupiające się przede wszystkim na inicjowaniu nowych działań na rzecz odbiorców oraz angażowaniu i włączaniu społeczności lokalnych w realizację zaplanowanych działań.

- Inicjatywy powinny przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności i włączać w podejmowane inicjatywy społeczność lokalną czyli mieszkańców Szczecina, na zasadach współorganizacji – mówi Jan Karpierz dyrektor Sektor 3 Szczecin. - Szczególnie nam zależy na pomysłach, które będą realizowane w partnerstwach, przez „młode organizacje pozarządowe”, skierowane do osób powyżej 60 lub poniżej 30 roku życia. 

Wsparcie otrzyma co najmniej 12 działań skierowanych do mieszkańców miasta. W konkursie nie mogą być brane pod uwagę inicjatywy, które finansują lub współfinansują się i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin, stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych, finansowanych ze źródeł publicznych.

Termin składania wniosków mija 5 września o godzinie 17. Szczegółowe zasady programu można poznać podczas ostatniego spotkania informacyjnego, które odbędzie się w sobotę 26 sierpnia o godzinie 12 w siedzibie Sektor 3 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 63. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić na: mikrodotacje.pl/wniosek/

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedury naboru wniosków i regulamin programu znajdują się na stronie www.mikrodotacje.pl. Wnioski o dotacje można składać w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl

Sektor 3 od lat kompleksowo wspiera lokalne NGO’sy. Każdy otrzyma tutaj merytoryczną pomoc dotyczącą zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Bezpłatnie udostępniane są pomieszczenia i sprzęt, organizowane są konsultacje eksperckie i szkolenia. Z pomocy skorzystało do tej pory ponad 400 organizacji ze Szczecina i najbliższych okolic. Szczegółowe informacje na: www.sektor3.szczecin.pl.