Kilkanaście firm jest zainteresowanych wykonaniem projektu nowego mostu łączącego Międzyodrze z lewobrzeżną częścią Szczecina. Najdroższa oferta nie przekracza budżetu, który miasto przeznaczyło na ten cel.

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym” miasto zamierza przeznaczyć 10 milionów złotych. Po otwarciu ofert już wiadomo, że żadna z nich nie przekracza przyjętego budżetu. 

Do przetargu przystąpiło 12 firm

Najtańsza oferta należy do warszawskiej spółki Multiconsult Polska i wynosi 2 988 900 zł brutto. Najdroższą złożyła spółka Schuessler-Plan Inżynierzy (8 849 676, 80 zł brutto).

Pozostałe oferty:

  • Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Cena: 7 883 070,00 zł

  • Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk

Cena: 6 346 800,00 zł brutto

  • Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Cena: 4 988 000,00 zł brutto

  • CertusVia Sp z o.o.

Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

Cena: 7 343 100,00 zł

  • YLE Inżynierowie Sp. z o.o.

ul. Władysława Jagiełły 16/7, 02-495 Warszawa

Cena: 5 155 637,49 zł

  • Voessing Polska Sp. z o.o. 

ul. Tadeusza Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

Cena: 5 958 120,00 zł brutto

  • Sweco Polska Sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22 Sp. z o.o., 60-829 Poznań

Cena: 3 302 550,00 zł brutto

  • Konsorcjum Firm

OPTEM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

DIM Pracowania Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski – Partner Konsorcjum

ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk

Cena: 3 896 148,00 zł

  • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZWA Sp. z o.o.

Ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa

Cena: 8 277 900,00 zł brutto

  • Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o.

ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk

Cena: 6 760 080,00 zł brutto

Wybrana firma będzie zobowiązana do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego z trzech etapów inwestycji oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

Nowe połączenie Międzyodrza z centrum Szczecina

Przypomnijmy, że w ramach całej inwestycji na Kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej pojawią się nowe ulice, przebudowę przejdzie ulica Heyki, a w miejscu przedwojennego Mostu Dworcowego powstanie kładka pieszo-rowerowa.

Sama inwestycja została podzielona na trzy etapy – przebudowę i budowę ulicy Heyki na Kępie Parnickiej do mostu nad Kanałem Zielonym; budowę nowej drogi do skrzyżowania z ul. Kolumba wraz z budową mostu nad Odrą Zachodnią; budowę nowego mostu pieszo-rowerowego wraz z budową nowej ulicy Wiatru od Morza.

Cała inwestycja ma mieć początek na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Kolumba i Zapadłej. Jednocześnie przebudowa w tym miejscu ma być jedynie „tymczasowa”, bowiem w planach magistratu to właśnie tutaj kończyć się będzie Obwodnica Śródmiejska (dziś dochodzi do węzła Łękno).

Z przebudowanego (i tymczasowego) skrzyżowania kierowcy będą wyjeżdżać na ulicę Zapadłą, która obecnie jest zdegradowana i nie posiada kanalizacji deszczowej. Po przebudowie ma być jednojezdniowa, z chodnikami po obu stronach i drogą rowerową po stronie północnej. To z niej kierowcy będą mogli dojechać do nowego mostu, który połączy Międzyodrze z centrum Szczecina.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie również kładka pieszo-rowerowa na wysokości Dworca Głównego, w miejscu przedwojennego Mostu Dworcowego. W koncepcji wskazano ją jako „element uzupełniający dla podstawowego układu komunikacyjnego wysp”.