Czy zastanawiałeś się, ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie.

Zastrzeżenie znaku towarowego — jaki to koszt?

Każdy przedsiębiorca chce, aby jego passa była wyłącznie dobra, a przychody zawsze przewyższały koszty prowadzenia działalności. Są sytuacje, kiedy trzeba ponieść dodatkowe koszty, aby firma mogła przynosić jeszcze większe i długofalowe zyski. Przykładem takiego działania jest zastrzeżenie znaku towarowego. Cena zastrzeżenia znaki może zależeć od wielu czynników. Co składa się na koszty rejestracji znaku towarowego? Czy istnieje szansa, aby uzyskać ochronę prawną dla znaku nieco mniejszym kosztem?

Opłaty za zastrzeżenie znaku towarowego — za co i ile należy zapłacić?

Zastanawiasz się, ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego? Ciężko jest podać jedną konkretną kwotę, ponieważ koniecznością jest wzięcie pod uwagę kilku bardzo istotnych aspektów. Przedsiębiorca musi rozliczyć się z Urzędem Patentowym, ale nie tylko. 

Na samym początku przygody z tematem zastrzegania znaku towarowego, warto zwrócić się do solidnej kancelarii brandingowej lub do rzecznika patentowego, aby uzyskać rzetelne informacje. Profesjonalna obsługa w tych miejscach wiąże się z odpowiednimi opłatami, jednak warto mieć na uwadze to, że taka inwestycja pozwoli uniknąć problemów lub je zminimalizować w trakcie rejestracji znaku towarowego.  Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie internetowej https://zastrzezone.pl/ile-kosztuje-zastrzezenie-znaku-towarowego-w-polsce/.

W naszym kraju koszty urzędowe dzielą się na dwie kategorie: opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe. Opłaty jednorazowe dokonywane są tylko raz, zwykle podczas zgłaszania znaku do zastrzeżenia. Koszty te uwzględniane są także podczas składania wniosków odwoławczych.

Opłaty okresowe muszą być uiszczane regularnie. Jedną z takich opłat jest ta występująca co 10 lat w celu uzyskania ochrony znaku.

Choć nie wszystkie koszty są bardzo wysokie, warto pamiętać także o minimalnych kwotach, które dotyczą opłat za korespondencję, wykonanie przelewów, zakup znaczków czy kopert.

Wysokość opłat rejestracyjnych w UPRP — od czego zależy?

Kwoty, jakie trzeba zapłacić podczas rejestracji znaku, zależą od ilości klas towarów, jakie ma obejmować prawo ochronne. Wybór dokonywany jest na podstawie klasyfikacji nicejskiej. Każda dodatkowa klasa związana jest z dodatkowymi kosztami. 

Opłaty jednorazowe występujące podczas zgłaszania znaku towarowego

  • 450 PLN  za zgłoszenie znaku towarowego tylko w jednej klasie towarowej (zgłoszenie tradycyjne),

  • 400 PLN za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej (zgłoszenie elektroniczne),

  • 120 PLN — dopłata za każdą kolejną klasę towarową powyżej podstawowej,

  • 100 PLN — dopłata za oświadczenie w korzystaniu z pierwszeństwa,

  • 90 PLN za publikację zarejestrowanego znaku w WUP.

Opłaty okresowe za rejestrację znaku

  • 400 PLN za każdą klasę towarową,

  • 200 PLN za wniosek o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i każdy kolejny okres ochrony).

Czy istnieje zwolnienie z opłaty?

Praktycznie każdy przedsiębiorca kiedyś zaczynał. Doskonale zdawać można sobie sprawę, że początki nie zawsze są piękne, a pierwsze miesiące działalności na rynku niekoniecznie kończą się sukcesem i furą pieniędzy. Są jednak przedsiębiorcy, którzy mają widoki na przyszłość, chcą postawić na ochronę swojego znaku towarowego, jednak nie mogą pozwolić sobie na tak duży wydatek. W takiej sytuacji można starać się o zwolnienie z części opłat, jakie ponosi każdy przedsiębiorca podczas rejestracji znaku towarowego. 

UPRP, czyli Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, czasem udziela stosownego zwolnienia z opłat. Co należy zrobić, aby skorzystać z takiej ulgi? Podczas składania wniosku o udzielenie prawa ochronnego, należy dołączyć do niego inny wniosek  o zwolnienie z opłaty. Oczywiście nie może zabraknąć uzasadnienia. Najczęściej są to odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać trudną sytuację finansową firmy i brak możliwości uiszczenia wszystkich kosztów. 

Jeśli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony w Urzędzie Patentowym, możesz spodziewać się nakazu uiszczenia opłat jedynie w wysokości 20%. To znaczna obniżka, która może wpłynąć pozytywnie na wizerunek Twojej firmy, a przy tym nie pogorszy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku, należy zadbać o to, by wszystkie dane oraz wszystkie dokumenty były odpowiednio wypełnione i zgodne z prawdą. 

SME FUND dotacje do opłat urzędowych

Jeśli koszty są zbyt wysokie, a Twojemu przedsiębiorstwu nie przysługuje zwolnienie z opłaty, możesz skorzystać z programu SME FUND, który cieszy się sporą popularnością. Działa od 3 lat i daje spore możliwości mikro, małym oraz średnim firmom, które chcą zarejestrować jeden bądź kilka znaków towarowych. Program powstał z ramienia Komisji Europejskiej i pozwala na zwrot nawet do 75% opłat urzędowych. Obecna edycja trwa do grudnia 2023 roku, jednak o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Warto postarać się o takie dofinansowanie, ponieważ może wspomóc niejeden biznes. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://zastrzezone.pl/dofinansowanie-na-zgloszenie-znaku-towarowego-sme-fund/.