Mieszkańcy zdecydowali w SBO 2022, że chcą, aby na ul. Mickiewicza powstała bezpieczna infrastruktura rowerowa. Są jednak problemy ze znalezieniem firmy, która przygotuje projekt (ZDiTM ogłosił właśnie kolejne postępowanie), a na jego późniejsze wykonanie nie zapisano w budżecie jeszcze ani złotówki. – Są tematy dużo bardziej skomplikowane, a jednak realizuje się je znacznie szybciej – komentuje Tomasz Loga, były oficer rowerowy miasta, sugerując brak determinacji urzędników w tym temacie.

Zwycięskie zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów na odcinku ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do ul. Czorsztyńskiej. W miarę możliwości miałyby też powstać śluzy dla rowerów na skrzyżowaniu Mickiewicza, Traugutta i Poniatowskiego. Ostateczne rozwiązania zostaną zaproponowane na etapie projektowania.

Ma być przede wszystkim bezpieczniej

– Nie chciałbym przesądzać o ostatecznej formie udogodnień dla ruchu rowerowego na tej ulicy. Pasy ruchu dla rowerów nie są receptą dla każdego miejsca, czasem korzystniejsza jest fizyczna separacja i możliwe, że taka byłaby na Mickiewicza najlepsza. Rozwiązanie powinno przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo osób przemieszczających się rowerami i stanowić również zachętę dla innych osób, poprzez stworzenie pewnego rodzaju oferty transportowej, o której braku ciągle się mówi, ale niewiele się z tym robi – tłumaczy Tomasz Loga, który wspólnie ze stowarzyszeniem Rowerowy Szczecin zgłosił to zadanie do SBO.

Na chodnikach nie ma zbyt wiele miejsca, więc wiadomo, że każde z przyjętych rozwiązań będzie oznaczać pewne ograniczenia dla kierowców. Likwidację miejsc do parkowania lub zwężenie jezdni.

Wcześniej nikt nie był zainteresowany tym zamówieniem

Na razie jednak wciąż nie wyłoniono projektanta. Niepowodzeniem zakończyły się dwa postępowania (w sierpniu 2022 r. i w kwietniu 2023 r.). Ogłaszane były przez ZDITM w formie zapytania ofertowego do 130 tys. zł, ale nie zgłosiła się żadna firma.

– Umieszczenie ogłoszenia, raz na kilka miesięcy, z krótkim terminem ważności, nie jest w mojej ocenie aktywną formą poszukiwania wykonawcy. Zarządzenie precyzuje, że chodzi w szczególności o skierowanie zapytania np. pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do takich podmiotów. O ile mi wiadomo, takich kroków jednak nie poczyniono – mówi Tomasz Loga.

Do trzech razy sztuka?

Teraz w tej samej formule ogłoszono trzecie postępowanie. Zainteresowane firmy mają 11 dni na złożenie oferty. Termin mija w piątek 10 listopada.

– Ponieważ wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na poziomie kwoty niższej niż 130 tys. zł., postępowanie jest wyłączone od regulacji ustawowych. Zamawiający ustalił termin, który umożliwił zapoznanie się z ogłoszeniem oraz złożeniem oferty – tłumaczy Kacper Reszczyński z ZDiTM. – W naszej ocenie zamieszczenie ogłoszenia na witrynie internetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest najlepszym rozwiązaniem w celu dotarcia do jak największego grona projektantów. Przy wcześniejszych postępowaniach poza upublicznieniem ogłoszenia podejmowano również próby informowania potencjalnych wykonawców o tym fakcie, jednakże bezskutecznie.

Czy tym razem uda znaleźć się wykonawcę projektu? Przedstawiciele środowiska rowerowego mają wątpliwości.

– Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że nikłe są szanse wykonanie zamówienia za kwotę wskazaną przez ZDiTM. Ponadto docierały do mnie sygnały, że projektant, nawet jeśli się znajdzie, może mieć trudności z uzgodnieniem tego tematu – komentuje Tomasz Loga, który w sprawie Mickiewicza wielokrotnie pisał do miasta i sugeruje, że w magistracie nie ma wielkiej woli do realizacji inwestycji godzącej w interesy kierowców. – Główną barierą jest obawa o tzw. przepustowość i o miejsca postojowe.

Lepiej będzie poczekać na zakończenie budowy nowej ulicy?

W opinii ZDiTM, ze zmianami na Mickiewicza najlepiej byłoby poczekać do zakończenia rozbudowy ul. Sosabowskiego, która połączy się z ul. Szafera.

– Ocena warunków ruchu po oddaniu do użytkowania nowej ulicy pozwoliłaby przyjąć prawidłowe założenia do projektowania. Jednak w przypadku wyłonienia wykonawcy wcześniej, zadanie mimo wszystko zostanie zrealizowane z uwzględnieniem warunków istniejących. Nie wykluczone jest, że w późniejszym okresie miasto będzie musiało ponieść dodatkowe nakłady na dokonanie ewentualnych korekt – informuje Kacper Reszczyński.

Rozbudowa ul. Sosabowskiego powinna zakończyć się na początku 2025 roku.