Piotr Czypicki już rok temu w programie „Studio wSzczecinie.pl” deklarował, że Szczeciński Ruch Miejski nie wystartuje w wyborach samorządowych. Teraz oficjalnie ogłosił, że udaje się na „aktywistyczną emeryturę”. „Powód mojej decyzji można rozpatrywać z kilku perspektyw, które sprowadzają się do frustracji i poczucia bezcelowości działania” – napisał lider miejskich aktywistów w mediach społecznościowych.

Czypicki rezygnuje z walki o samorząd. „Męczy mnie zaściankowość, małostkowość i wąskie horyzonty”

Piotr Czypicki w mediach społecznościowych opublikował obszerny wpis, w którym tłumaczy dlaczego po 15 latach zdecydował się na odejście z polityki samorządowej. 

„Przez lata z przyjemnością poświęcałem mojemu miastu ogromną część swojego życia. Kosztowało mnie to ogrom czasu i energii, i dopóki miałem poczucie sensu działania, potrafiłem czasem wykrzesać z siebie pokłady sił, o jakie bym nawet sam siebie nie posądzał. Jednocześnie prace naszego samorządu, organizacji pozarządowych, świata mediów i polityki (chcąc nie chcąc) poznawałem coraz dogłębniej i zupełnie nie akceptowałem takiej rzeczywistości. Im jednak więcej wiesz, tym zwiększa się świadomość mechanizmów, jakie decydują o takim stanie rzeczy. Do pewnego momentu szczerze wierzyłem, że można to zmienić” – napisał Czypicki. 

Jako powody swojej „emerytury” lider Szczecińskiego Ruchu Miejskiego wskazuje między innymi „brutalnie niski poziom kapitału społecznego” czy „fatalny stan wolnych, rzetelnych lokalnych mediów”.

„Od dłuższego czasu jednak męczy mnie jednak ta zaściankowość, małostkowość i wąskie horyzonty” – napisał aktywista. „Świat jest piękny, życie jest krótkie. Nie mam zamiaru go marnować i mam wiele zaje...stych planów na przyszłość”.

Koniec ruchów miejskich w Szczecinie?

Szczeciński Ruch Miejski wystartował w wyborach samorządowych w 2018 roku. Czypicki był wówczas kandydatem na prezydenta. W kampanii wyborczej ugrupowanie promowało się hasłem „Jesteśmy alternatywą”, a sam Czypicki najostrzej krytykował Piotra Krzystka i jego trwające wówczas trzy kadencje rządy w Szczecinie.

SRM mimo dużej aktywności nie przekonał elektoratu. Czypicki zdobył nieco ponad 3,1% głosów, a sam ruch 3%. Czypicki mimo porażki pozostał aktywny w mediach lokalnych oraz sieci. W 2022 roku ogłosił w programie „Studio wSzczecinie.pl”, że Szczeciński Ruch Miejski nie zamierza startować w wyborach ponownie. 

W 2014 roku w wyborach samorządowych startował komitet aktywistów „Wygrajmy Szczecin”. Kandydatem na prezydenta był wówczas nieznany wcześniej Przemysław Urbański. Komitet nie zdobył poparcia, a kandydat na prezydenta szybko wycofał się z życia publicznego. 

Czy w tej kampanii nie wystartuje w wyborach żaden ruch miejski? Trudno powiedzieć. Wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024.