Poznaliśmy więcej szczegółów kompromisowej koncepcji zagospodarowania niszczejącego od lat stadionu przy ul. Chopina. Właściciel obiektu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, przygotuje i odda miastu nową przestrzeń rekreacyjno-sportową (25 proc. działki), a pozostała część terenu (75 proc.) zostanie w przyszłości przeznaczona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

– Wspólnie z mieszkańcami walczyłem o większy udział terenu pod sport i rekreację. Jednak 25 proc. to była ostateczna propozycja zarówno właściciela działki, jak i urzędu miasta. Z niecierpliwością czekam na ten nowy teren zieleni, który będzie kontynuacja tradycji sportowych w tym miejscu. Sport był tu obecny już przed wojną – komentuje Andrzej Radziwinowicz z partii Zieloni, który najpierw zajmował się tym tematem jako radny osiedlowy, a od niedawna jako radny miasta.

Uczelnia od dawna myśli tylko o sprzedaży

ZUT od 2011 roku próbował sprzedać nieużytkowany przez nich stadion, proponując na początku cenę wywoławczą w wysokości 17 mln zł, by w kolejnych przetargach zejść poniżej 8 mln zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jednak tam tylko funkcja usług sportu, a to sprawia, że chętnych nie ma. Dlatego uczelnia stara się o zmianę zapisów, wprowadzając w tym obszarze funkcję mieszkalną. Miasto postawiło jednak warunek.

„Zmiana planu będzie możliwa po realizacji przedmiotowej zieleni urządzonej. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu zieleni urządzonej należą do zakresu właścicielskiego ZUT” – pisze Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, w odpowiedzi na interpelację radnego Radziwinowicza.

Boisko i plac zabaw nie będą „w oparach benzyny przy stacji”

Odpowiednie zapisy dotyczące przyszłości tego terenu wprowadzono w 2022 roku do Studium zagospodarowania przestrzennego, a później szczegóły były doprecyzowywane podczas spotkań z przedstawicielami ZUT. W sierpniu uczelnia przedstawiła roboczy podział terenu. Część wydzielona pod zielone miejsce rekreacji zostanie docelowo przekazana miastu, stając się przestrzenią ogólnodostępną dla wszystkich mieszkańców.

– Kolejnym etapem jest ogłoszenie zapytania ofertowego dot. zaprojektowania terenu zieleni urządzonej. Powyższe zapytanie znajduje się na etapie opracowania – informuje Adrianna Gudzowska, kanclerz ZUT. – Na terenie zieleni urządzonej zaplanowano usytuowanie boiska do piłki nożnej/koszykówki, siłowni „pod chmurką”, placu zabaw dla dzieci oraz wybiegu dla psów. Kwestia nasadzeń zostanie rozstrzygnięta na etapie projektowania.

Co ważne, nowy teren rekreacyjno-sportowy powstanie wzdłuż ul. Sportowej, a nie jak wcześniej planowano obok stacji paliw od strony ul. Wszystkich Świętych.

– Jestem zadowolony ze zmiany lokalizacji, ponieważ dzięki temu korzystający z tego miejsca nie będą odpoczywali w oparach benzyny przy stacji. Poza tym nowa lokalizacja jest bliżej już istniejących budynków, co jest bardzo komfortowe dla okolicznych mieszkańców. Ta zmiana w Studium to nasz wielki wspólny sukces! – podkreśla radny Radziwinowicz.

Nieruchomość znacząco zyska na wartości

Po zmianie planu, teren dawnego stadionu stanie się łakomym kąskiem dla deweloperów. Już wcześniej ZUT prezentował poglądowe wizualizacje, jak może wyglądać zabudowa mieszkaniowa w tym miejscu. Teren zielony jest na nich zlokalizowany jeszcze przy stacji paliw.

Przy ulicy Chopina grali kiedyś piłkarze Czarnych. Gdy w 1990 r. klub rozwiązano, urząd miasta za symboliczną opłatą przekazał ten obiekt Akademii Rolniczej, której spadkobiercą jest ZUT. Stadion jest mocno zaniedbany, uczelnia rozwija bowiem infrastrukturę sportową przy ul. Tenisowej i od dawna nie inwestuje w obiekt przy ul. Chopina.