Szczecin podpisze porozumienie z Gminą Kobylanka w sprawie realizacji międzygminnych połączeń autobusowych. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z Płoni odjeżdżać będą trzy podmiejskie autobusy, docierające m.in. do Morzyczyna, Zieleniewa, Lipnika, Reptowa czy Niedźwiedzia.

We wtorek radni wyrazili zgodę na podpisanie takiego porozumienia. Jego treść ustalono już wcześniej. Organizatorem przewozów będzie Gmina Kobylanka. Szczecin zapłaci jej za nie tylko symboliczną kwotę – 100 zł brutto za cały czas trwania porozumienia. Środki na realizację nowych kursów mają bowiem pochodzić przede wszystkim z rządowego programu.

„Gmina Kobylanka zwróciła się do Gminy Miasto Szczecin z wnioskiem o zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, w związku z zamiarem ubiegania się się o środki finansowe w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie przewozów transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych” – czytamy w uzasadnieniu przyjętego przez radnych projektu uchwały.

Warto zaznaczyć, że porozumienie będzie realizowane wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania. Jeśli pieniędzy nie będzie, nowe linie autobusowe nie powstaną.

Plany zakładają uruchomienie trzech linii autobusowych. Są już zaplanowane ich trasy.

1. Lipnik - Bielkowo – Szczecin

Lipnik, Zieleniewo – OSiR, Morzyczyn – Komisariat Policji, Morzyczyn – stacja paliw, Morzyczyn – skrzyżowanie, Jęczydół, Jęczydół – świetlica, Bielkowo, Kobylanka – ul. Szkolna, Motaniec – Netto, Szczecin – Unikon (Płonia). Łącznie 21,2 km.

2. Lipnik – Niedźwiedź – Szczecin

Lipnik, Zieleniewo – OSiR, Morzyczyn – Komisariat Policji, Morzyczyn – stacja paliw, Morzyczyn – skrzyżowanie, Kobylanka – os. Zielone, Kobylanka – ul. Szczecińska, Motaniec – Netto, Motaniec, Motaniec – Kałęga, Niedźwiedź (ul. Sportowa), Niedźwiedź (świetlica), Niedźwiedź, Niedźwiedź – Szpital Zdunowo, Szczecin – Unikon (Płonia). Łącznie 18,3 km.

3. Lipnik – Cisewo – Szczecin

Lipnik, Zieleniewo – ul. Długa, Miedwiecko, Cisewo, Reptowo przy posesji nr 70, Reptowo przy posesji nr 28, Reptowo przy posesji nr 6, Niedźwiedź (ul. Sportowa), Niedźwiedź (świetlica), Niedźwiedź – Szpital Zdunowo, Szczecin – Unikon (Płonia). Łącznie 21,1 km.