Znanych jest coraz więcej szczegółów związanych z planowaną budową wiaduktu w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Cukrowej. Jak choćby to, że tuż obok powstanie kładka dla pieszych. Wszystko jest częścią projektu przebudowy linii kolejowej w kierunku granicy, który ma zostać zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe do końca 2028 roku.

Każdy przejazd pociągu sprawia, że przed barierami na ul. Cukrowej ustawiają się długie kolejki samochodów. Dlatego w tym miejscu planowana jest budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, które poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego, drogowego i pieszych.

Trzeba będzie przebudować ponad pół kilometra jezdni

Pociągi będą przejeżdżać nad jezdnią, konieczna jest więc znacząca ingerencja w istniejący układ drogowy.

– Ulica zostanie przebudowana na odcinku około 600 metrów. Droga zostanie obniżona, aby mogła przebiegać pod wiaduktem – tłumaczy Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK.

Pod wiaduktem zaplanowano wyjścia prowadzące na perony stacji Szczecin Gumieńce. Inwestor pomyślał też o nowej infrastrukturze dla pieszych.

– Obok obiektu nad ulicą powstanie kładka dla pieszych. Schodami oraz pochylniami będzie można z niej zejść na chodnik, który będzie przebiegał wzdłuż ulicy pod wiaduktem – mówi Bartosz Pietrzykowski.

Zaplanowano również przejście, wyposażone w schody i pochylnie, z ul. Cukrowej w stronę ul. Kwiatkowskiego.

To złożona inwestycja. Na razie jest pierwsza wersja jej projektu

Inne ważne elementy planowanej przebudowy infrastruktury kolejowej w kierunku granicy to: budowa drugiego toru i elektryfikacja linii, wiadukt na drodze do Rajkowa, trzy przystanki kolejowe (Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław) oraz stacja w Kołbaskowie. Zrezygnowano z budowy piątego peronu na dworcu Szczecin Główny.

Na razie trwa projektowanie. – Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonawca przedłożył do zaopiniowania inwestora pierwszą wersję projektu. Postępują procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – informuje Bartosz Pietrzykowski.

Kiedy mogłyby rozpocząć się prace budowlane? Kluczowe będzie zapewnienia dofinansowania unijnego.

– W przypadku pozyskania finansowania, ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty planowane jest na IV kwartał 2024 roku. Realizacja robót planowana jest od połowy 2025 roku do końca 2028 roku – tłumaczy rzecznik PKP PLK.