W przetargu na przebudowę odcinka ulicy Wapiennej oraz ulicy Północnej wpłynęło 7 ofert. Pięć z nich mieści się w budżecie przygotowanym na ten cel przez miasto.

– Na realizację inwestycji zabezpieczono 8 200 056,60 zł brutto. Analizą ofert zajmie się komisja przetargowa – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Propozycje od 6,4 mln zł do 9,3 mln zł

Najniższa jest oferta konsorcjum spółek Tormel i Stanled I z Poznania – 6,4 mln zł. Znana w Szczecinie m.in. z przebudowy al. Wojska Polskiego Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni zaproponowała 6,7 mln zł. W budżecie mieszczą się również: Strabag z Pruszkowa (6,9 mln zł), Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski z Glinnej (7,3 mln zł) i PORR S.A. z Warszawy (7,9 mln zł).

Najwyżej swoją pracę wyceniły firmy ze Szczecina: Musing Bud – 8,4 mln zł i Elbud – 9,3 mln zł.

Zwycięzca przetargu będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu. Zakłada on przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej).

Powstaną tam nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Prace obejmą także instalacje. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Część przebudowy całego układu drogowego

To pierwsza część projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, która obejmie łącznie 4,9 km dróg.

W przyszłości przebudowane zostaną również:

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Magistrat otrzymał na to zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł, które stanowić ma około 50 proc. wartości całej inwestycji.