W schronisku dla bezdomnych zwierząt na Gumieńcach wykonany zostanie system drenarski. – Potrzeba wykonania dodatkowego odwodnienia wynika z sytuacji z początku roku, kiedy to w wyniku bardzo dużych opadów, woda deszczowa spłynęła pod boksy – informuje Paulina Łątka z urzędu miasta.

Opisywane zdarzenie miało miejsce w pierwszych dniach działalności nowego schroniska. Woda zalegała wówczas zwłaszcza na terenach zielonych wokół obiektów.

– Wynikało to z budowy geologicznej terenu tj. przewagi gruntów gliniastych, słabo przepuszczalnych dla wody, oraz z faktu, że zagospodarowanie terenów zielonych i nasadzeń zostało wykonane w ostatnim etapie realizacji zadania. Aby jednak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego systemu drenarskiego. Prace powinny zostać zrealizowane jeszcze w bieżącym roku – tłumaczy Paulina Łątka.

Planowane roboty mają kosztować 160 tys. zł. Taka kwota została już wpisana do budżetu miasta na ten rok.

Pierwotny projekt schroniska nie zakładał przygotowania dodatkowego odwodnienia. Zakładał, że wystarczy przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z systemem odbioru wody deszczowej z dachów budynków.  

Budowa schroniska dla zwierząt kosztowała ponad 15 mln zł. Jest tam miejsce dla około 80 psów i 60 kotów.