Do urzędu wojewódzkiego trafiły dwie kilkunastostronicowe skargi w sprawie inwestycji przy ulicy Szymanowskiego. Niektórzy mieszkańcy chcą, aby wojewoda wstrzymał wykonanie prac budowlanych na czas rozpatrzenia dokumentów przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Skargi (w tym jedna od wspólnoty mieszkaniowej) wpłynęły do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 14 i 15 lutego br. Zgodnie z przepisami, muszą teraz trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletnymi aktami sprawy. 

Niektórzy mieszkańcy chcieliby, aby na czas rozpoznania skarg przez WSA w Szczecinie, wojewoda zachodniopomorski wstrzymał wykonanie inwestycji (zgodnie z art. 61 par. 2 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Jak udało nam się dowiedzieć, decyzja jednak jeszcze nie zapadła. Zostanie podjęta podczas przygotowywania odpowiedzi na obie skargi.

– Odpowiedzi muszą spełniać określone wymagania, w tym zawierać stanowisko organu co do podniesionych zarzutów. Wymagają wnikliwej analizy, staranności i rzetelności, a więc także czasu – informuje Paulina Heigel, rzecznik prasowa wojewody zachodniopomorskiego. – Przekazanie wszystkich dokumentów do WSA w Szczecinie na pewno odbędzie się w terminie ustawowym – dodaje.

To oznacza, że decyzję w tej sprawie poznamy najpóźniej za niecały miesiąc.

Szczeciński deweloper planuje postawić przy ul. Szymanowskiego (w pobliżu urzędu miasta i Jasnych Błoni) budynek mieszkalny z garażem podziemnym i sklepem w parterze. Cała inwestycja znajdzie się zaledwie 8 metrów od kolejnego bloku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 18. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie, na różnych jej etapach.