Najdroższa w eksploatacji jest linia pośpieszna B (371 tys. zł miesięcznie), a najtańsze linie jeżdżące tylko w godzinach szczytu (66, D, E, G). Łączny koszt utrzymania wszystkich autobusów jeżdżących na Prawobrzeże to blisko 3 miliony złotych miesięcznie. Tak wynika z odpowiedzi Marcina Pawlickiego, zastępcy prezydenta Szczecina, na interpelację radnego Wojciecha Dorżynkiewicza (niezrzeszony).
Zainteresowanie radnego tymi danymi związane jest z dyskusją na temat siatki połączeń komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu. Jej kształt zmieni się na przełomie listopada i grudnia po oddaniu do użytku pętli autobusowej przy ul. Turkusowej. ZDiTM trzyma na razie projekt planowanych zmian w tajemnicy. Dopiero po zaakceptowaniu siatki połączeń przez prezydenta Piotra Krzystka zostanie ona przedstawiona opinii publicznej. Ma to nastąpić najwcześniej za półtora tygodnia, a to oznacza, że na dyskusję i wprowadzanie zmian zostaną mniej więcej dwa miesiące.

Jakie są koszty autobusów pośpiesznych?

Ale pierwsze zmiany miały zostać wprowadzone już od początku września. Plany dotyczyły korekty częstotliwości kursowania autobusów pośpiesznych. Autobusy najbardziej popularnych linii A (z pl. Rodła na Bukowe) i B (z Osiedla Arkońskiego na Słoneczne) w godzinach szczytu jeździłyby nie co 12, ale co 15 minut. Oznaczało to, że w ciągu godziny z rozkładu „wypadłby” jeden autobus. Częstotliwość miała zostać zmniejszona również w pozostałych godzinach. Kursowanie autobusów D (na Słoneczne) i E (na Bukowe), które w czasie roku szkolnego w godzinach szczytu wspomagały inne linie, miało po wakacjach być nadal zawieszone. Po protestach mieszkańców (podpisy pod petycją ze sprzeciwem zbierał radny Dorżynkiewicz) prezydent Krzystek na razie wycofał się z tych zmian.

Zmiany planowane były głównie ze względów ekonomicznych. Po uruchomieniu SST autobusy pośpieszne na dużej części swoich tras dublują się z tramwajami. Miastu zależy, by pasażerowie przesiadali się do tramwajów, co przyniosłoby oszczędności. Proponowane zawieszenie linii D i E według danych udostępnionych przez zastępcę prezydenta Pawlickiego to miesięcznie o 94 tys. zł więcej w kasie miasta. Mniejsza częstotliwość kursów A i B to oszczędności na najdroższych liniach jeżdżących na Prawobrzeże. Ich miesięczne utrzymanie kosztuje odpowiednio: 297 tys. zł i 371 tys. zł.

Na potrzeby analizy przygotowanej przez magistrat przyjęto częstotliwość kursowania autobusów w czasie roku szkolnego (sprzed tegorocznych wakacji) i stałe rozkłady jazdy sprzed remontu Mostu Cłowego.

Na Prawobrzeżu kursuje łącznie 18 stałych linii. 6 z nich to linie pośpieszne. Łączny koszt ich utrzymania to miesięcznie 2,9 mln zł. Ze zwykłych linii „najdroższe” są autobusy 64, kursujące między Bukowym i Kasztanowym (228 tys. zł miesięcznie). Najtańsze, jeżdżące tylko w godzinach szczytu, pojazdy linii 66 (Osiedle Bukowe – Żydowce) – 27 tys. zł.

ZDiTM nie posiada danych, jaka część z tych wydatków zwraca się z biletów wykupywanych przez pasażerów na Prawobrzeżu. Dochody rozliczane są w skali całego układu komunikacyjnego.

Które linie są najczęściej wybierane przez pasażerów?

Inne ciekawe dane udostępnione na życzenie radnego Dorżynkiewicza dotyczą liczby pasażerów korzystających z poszczególnych linii. W maju i czerwcu tego roku badano pod tym względem autobusy pośpieszne (bez linii G). Najwięcej osób podróżuje linią B (9 731 pasażerów dziennie), później jest linia A (4 740) oraz linia C (4 264). Zdecydowanie mniejsze wartości dotyczą linii kursujących tylko w godzinach szczytu: D (680) i E (632).

Jeśli chodzi o pozostałe autobusy na Prawobrzeżu, to ostatnie badania dotyczące potoków pasażerskich przeprowadzono w 2014 roku na zlecenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Trwała wtedy przebudowa ul. Gdańskiej i pętli na Basenie Górniczym. Jak podkreślają urzędnicy pasażerowie przesiadali się wtedy na Moście Cłowym, co na pewno wpłynęło na wybór sposobu podróżowania, w tym możliwy odpływ pasażerów do komunikacji indywidualnej.

Najwięcej pasażerów w czasie jednego dnia naliczono wtedy w autobusach linii 77 z Bukowego na Kasztanowe (7 410). Nieco mniej wybrało autobusy linii 64 kursujące między Kluczem i Dąbiem (4 790 osób), linię 65 ze Zdrojów na Bukowe (4 407) i linię okrężną 73 z Basenu Górniczego (4 203). Najmniej pasażerów było w rzadko kursujących autobusach 66, jeżdżących w godzinach szczytu z Żydowiec na Osiedle Bukowe (1 319).

Dokładne dane można znaleźć w odpowiedzi magistratu na: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=D295DD0203504E7CB523B72C1FBCF2FA&chapterdest=11152