Maria – sąsiadom wpaja pasję uprawiania ogródków. Natalia – popularyzuje sztukę współczesną w jednej z dzielnic. Andrzej – działa społecznie na rzecz bezdomnych. Justyna – pokazuje historię miasta w nietypowy sposób. Ty też możesz współtworzyć i kształtować najbliższe otoczenie. Przeprowadź swoją REkreację i stań się Profesjonalnym Menedżerem Społecznym.

Codzienna praca podejmowana przez animatorów i społecznych liderów jest trudna – wymaga niezwykłej wrażliwości, zaangażowania, czasu oraz determinacji. Każda przeprowadzana interwencja lub akcja w przestrzeni publicznej jest inna – nie ma utartych schematów działania. Animatorzy liczą się z tym, że ich wysiłek może być niedoceniony. Działają dalej. Dlaczego? Bo praca ta jest wyjątkowa, przynosi wiele satysfakcji – to sposób na życie. Jeśli zdecydujesz się na REkreację, to przed tobą długa i ciężka droga, z przystankami na czerpanie radości i energii z tego, co się robi.

Dojrzewanie do roli animatora to proces, w którym najważniejsze jest zdobyte doświadczenie. Możesz je wynieść ze zrealizowanych projektów, rozmów z animatorami i mieszkańcami lokalnych społeczności, warsztatów czy wizyt studyjnych.

Projekt REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny to autorski program edukacji pozaformalnej, dzięki któremu poznasz ścieżkę realizowania działań, akcji i interwencji w przestrzeni publicznej. Nie otrzymasz gotowych odpowiedzi i recepty na sukces, ale nawiążesz nowe relacje. Zdobędziesz kompetencje, które ułatwią ci poruszanie się w „gąszczu instytucjonalnego pejzażu”. Sprawdzisz się realizując konkretny projekt w przestrzeni publicznej. Na jego przeprowadzenie otrzymasz środki finansowe. Animatorzy będą współtworzyć REkreację na wszystkich jej poziomach. Zdecydują, które zagadnienia podczas warsztatów będą omawiane bardziej szczegółowo, które mniej*, a podczas start-up weekendu przedstawią projekty do REkreacji i wybiorą siedem do realizacji.

REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny to autorski program edukacji pozaformalnej, który obejmuje:

· 80-godzinny cykl warsztatów prowadzonych przez praktyków w systemie weekendowym dla grupy 21 liderów-REkreatorów;

· start-up weekend, czyli możliwość zaprezentowania pomysłu na projekt lub inicjatywę;

· realizację siedmiu projektów zaprezentowanych podczas start-up weekendu;

· przyznanie liderom środków finansowych na realizację siedmiu projektów zaprezentowanych podczas start-up weekendu;

· konsultacje z ekspertami oraz opiekę tutora;

· wydanie publikacji-przewodnika dla Profesjonalnych Menedżerów Społecznych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

REkreację tworzyć będzie 21-osobowa grupa animatorów wyłoniona podczas dwuetapowego procesu rekrutacji – formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Nie musisz być członkiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej bądź grupy nieformalnej. Wystarczy, że chcesz działać z pasją, realizować działania społeczno-kulturalne. Wiek oraz wykształcenie to elementy, które nie przesądzają o możliwości uczestnictwa w projekcie. Działania projektowe kierujemy do mieszkańców Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Rekrutacja

Termin zakończenia naboru formularzy zgłoszeniowych upływa 18 sierpnia 2014 r. Rozmowy z animatorami odbędą się pomiędzy 19 a 29 sierpnia 2014 r. Proces rekrutacji zakończy się 31 sierpnia 2014 r. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.inkubatorkultury.szczecin.pl.

Kim jesteśmy?

REkreację z animatorami przeprowadzi Stowarzyszenie Media Dizajn. Realizujemy warsztaty z modelowania biznesowego, kreatywności oraz wprowadzania produktów i usług na rynek. Od września 2011 r. prowadzimy Szczeciński Inkubator Kultury i współpracujemy z młodymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, animatorami działającymi w obszarze działań społeczno-artystycznych.

Dodatkowych informacji na temat REkreacji udziela Kinga Rabińska (krabinska@mediadizajn.pl).

* Proponowane tematy do REkreacji: komunikacja interpersonalna, automotywacja i motywacja, umiejętne negocjowanie, zarządzanie projektem, grupą i zespołem, promocja oraz informowanie za 0 zł, prawo dostępu do informacji publicznej, fundraising, organizacja wydarzeń społeczno-artystycznych, wystąpienia publiczne.

Ważne daty:

Rekrutacja:

18 sierpnia 2014 r. – termin zakończenia naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu

19-29 sierpnia 2014 r. – indywidualne rozmowy z animatorami

31 sierpnia 2014 r. – wyłonienie grupy REkreatorów

REkreacja:

19-21 września 2014 r. – I weekend warsztatowy REkreacji

10-12 października 2014 r. – start-up weekend (II weekend warsztatowy REkreacji)

24-26 października 2014 r. – III weekend warsztatowy REkreacji

14-16 listopada 2014 r. – IV weekend warsztatowy REkreacji

październik-listopad 2014 r. – realizacja siedmiu REkreacji w przestrzeni publicznej (wybranych podczas start-up weekendu)

grudzień 2014 – spotkanie podsumowujące REkreację.

Weekendy warsztatowe odbywać się będą w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury (Szczecin, al. Wojska Polskiego 90).

Za przywołanymi w lidzie imionami stoją konkretni ludzie i działania. To laureaci plebiscytu „Bohater po sąsiedzku”. Mogą być dla ciebie inspiracją.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.inkubatorkultury.szczecin.pl