Zootechniki z pewnością nie można nazwać najbardziej rozchwytywanym kierunkiem studiów w Polsce, jednakże w trakcie wyboru studiów warto się nad nią zastanowić. Kierunek przeznaczony jest dla ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi, takimi jak biologia, chemia i fizyka. Zadowolenie ze studiowania tego kierunku będą odczuwać bez wątpienia ludzie, którzy kochają zwierzęta i wiążą z nimi swoją przyszłość. Studia umożliwiają lepsze poznanie zwierząt, nie tylko pod względem biochemicznym, anatomicznym czy fizjologicznym, ale również ich behawioryzmu.

Co właściwie oznacza zootechnika?

Zootechnika pochodzi z greckiego zoon i oznacza zwierzę. Samo pojęcie zootechniki w 1833 wprowadził Francuz Andre Amper (od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu nazywamy amperem) w swym eseju dotyczącym filozofii nauki.  Zootechnika została wówczas zdefiniowana jako umiejętność hodowli zwierząt. W 1981 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzono katedrę Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa. Zootechnika w Szczecinie na ex Akademii Rolniczej (dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) ma również wielkie tradycje, w 1955 powołany do życia został Wydział Zootechniczny, zaś w roku 1999 zmienił nazwę na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Program studiów                                                                                               

Studia trwają 3,5 roku i kończą się tytułem inżynierskim. Następnie studiować można przez kolejne 1,5 roku na studiach uzupełniających magisterskich. Na studiach magisterskich studenci wybierają specjalizację: Ekologię i profilaktykę zwierząt, Hodowlę zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, Hodowlę zwierząt gospodarskich oraz Agroturystykę.

Na studiach inżynierskich studentów czekają takie przedmioty jak: Zoologia, Botanika, Biochemia, Anatomia Zwierząt, Mikrobiologia, Fizjologia zwierząt, oraz przedmioty kierunkowe takie jak Chemia rolna z elementami gleboznawstwa, Genetyka, chów i hodowla bydła, Trzody chlewnej, Drobiu, Koni, Żywienie zwierząt. Całość programu jest tak zaplanowana by studenci mieli solidny fundament do pogłębiania w kolejnych latach nauki wiedzy zootechnicznej. Wszystko jest również tak rozplanowane by studentów zachęcać do samodzielnego rozwoju.

Dodatkowo podczas studiów

Dodatkowo przy wydziale działa wiele kół naukowych takich jak: inżynierii genetycznej, mikrobiologów, zoologów, miłośników ptaków czy hodowców koni.

Można również skorzystać z programów wymiany studenckich i stażów zagranicznych: Erasmus i IAESTE, z których chętnie korzysta wielu studentów. Umożliwiają poszerzenie swojej wiedzy i doświadczenia zdobytych już w Polsce.

Ciekawostką jest również to, że na wydziale znajduję się dużo zwierząt, choćby słynne emu. Już z tego miejsca zapraszam wszystkich chętnych do zobaczenia strusi w okolicach centrum Szczecina ( ul. Doktora Judyma 26).

Gdzie znajdziecie pracę?

Zootechnicy wbrew pozorom są w Polsce bardzo potrzebni. Absolwenci tych studiów na pewno znajdą pracę w doradztwie rolniczym, są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt lub surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, nadzorze hodowlanym, gospodarstwach rolniczych, gabinetach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, stadninach koni czy gospodarstwach agroturystycznych.

Jako studentka tego kierunku wiem, że nie są to studia łatwe, trzeba czerpać przyjemność z nauki biologii czy chemii, trzeba być ciekawym zagadnień, jakie stawia przed nami świat zwierząt, by w pełni czuć satysfakcję ze studiowania. Satysfakcję, która jest warunkiem absolutnie niezbędnym do osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego w praktycznie każdym kierunku kształcenia. Ludzie, którzy chcą pomagać zwierzętom często decydują się na wybór weterynarii, nie zastanawiając się nawet nad żadnymi alternatywami. W efekcie, często nie osiągają swojego założenia. Weterynaria jest jedynie leczeniem. Zootechnika natomiast, reprezentuje sobą profilaktykę i dbałość o zwierzęta w każdym aspekcie jego życia. Warto, zatem kilka razy zastanowić się nad wyborem kierunku, nie ograniczać się do zdawałoby się najbardziej oczywistego wyboru. Łatwo, bowiem o nieprzyjemną pomyłkę.

zdjęcie pochodzi z www.sxc.hu