ZDiTM ogłosił przetarg na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza, na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.

Chodzi o teren po północnej stronie, tuż przy zabudowie handlowo-usługowej. To brakujący fragment, bo poza tym odcinkiem drogi rowerowe poprowadzone są na całej długości po obu stronach ul. Przyjaciół Żołnierza.

Projektowana, dwukierunkowa droga rowerowa ma mieć 2-2,5 metra szerokości. Przewidziano jej wykonanie z nawierzchni bitumicznej. Powstanie w miejscu istniejącego chodnika. Będzie oddzielona od jezdni bocznym pasem zieleni oraz opaską. Opaska będzie też wyznaczać po drugiej stronie granicę z chodnikiem. Chodnik będzie musiał mieć szerokość minimum 2 metrów.

Zainteresowane tym zamówieniem firmy mogą składać oferty do 21 września. Zwycięzca przetargu będzie miał 80 dni na zrealizowanie wszystkich prac.