Miejscy aktywiści walczą o wszczęcie postępowania w sprawie wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków dawnego hotelu Piast i kamienic na Niebuszewie. Tymczasem taka procedura toczy się już w odniesieniu do trzech innych nieruchomości.

Największe emocje budzi sprawa kamienicy przy pl. Zwycięstwa. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę zrujnowanego budynku dawnego hotelu Piast do poziomu parteru. Inicjatywa Nowy Szczecin i Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” nie chcą do tego dopuścić poprzez wpisanie nieruchomości do wojewódzkiego rejestru zabytków. Nowy Szczecin podobny wniosek złożył w sprawie przeznaczonych do wyburzenia XIX-wiecznych kamienie przy ul. Krasińskiego 95 i 96 oraz Niemierzyńskiej 31 na Niebuszewie. Ochroną konserwatorską miałyby zostać objęte ich fasady. 

O tym, czy procedura zostanie wszczęta zadecyduje po wstępnej analizie Wojewódzki Konserwator Zabytków. W tej chwili w toku są natomiast postępowania dotyczące wpisania do rejestru trzech innych nieruchomości.

 

Przykład modernizmu

W październiku 2017 r. wszczęto procedurę dotyczącą pawilonu Cezasu przy ul. Rayskiego. Budynek z 1969 r. miałby zostać objęty ochroną konserwatorską jako przykład powojennej architektury modernistycznej. Obok kina Kosmos i grzybka Baltony byłby trzecim szczecińskim zabytkiem zbudowanym po 1945 r.

Cezas zaprojektował architekt Marian Rąbek. Dziś, po kolejnych przebudowach, jego założenia architektoniczne nie są już tak czytelne jak kiedyś. W dodatku w odbiorze pawilonu przez lata przeszkadzały reklamy wielkopowierzchniowe zasłaniające niemal cały budynek. Niedawno zdjęto dużą część z nich i wreszcie widoczna jest np. konstrukcja frontowego okna na piętrze z charakterystycznymi żelbetowymi „żaluzjami”.

 

Ogród na ceremonie ślubne?

Od kilku miesięcy trwa również postępowanie dotyczące ogrodu przy Urzędzie Miasta (przy lewym skrzydle UM, w którym mieściła się dawnej Filharmonia). To uzupełnienie działań sprzed lat, gdy kompleks zabudowań magistratu został wpisany do rejestru zabytków, ale bez tej działki.

Być może w przyszłości właśnie w tym ogrodzie będą odbywały się plenerowe ceremonie ślubne. To plany związane z przeniesieniem sali ślubnej Urzędu Stanu Cywilnego z Zamku Książąt Pomorskich do dzisiejszej sali sesyjnej Urzędu Miasta. Wcześniej jednak pod obrady radnych musiałaby zostać przystosowana dawna sala koncertowa Filharmonii. Remonty obu pomieszczeń wyceniane są łącznie na 8 mln zł i ze względu na wysokie koszty radni sprzeciwiają się na razie realizacji tej inwestycji

 

Cmentarz jeńców francuskich

5 kwietnia Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej. To teren, na którym pochowano 244 osoby, które zmarły w zdecydowanej większości z powodu złych warunków panujących w obozie jenieckim utworzonym po wojnie prusko-francuskiej (1870-71). Wtedy był tam poligon wojskowy, dziś to gęsto zabudowany teren. Symbolicznym upamiętnieniem zmarłych, które objęte ma zostać ochroną konserwatorską, jest pomnik przy ul. Litewskiej.

Składa się na niego krzyż z białego marmuru ustawiony na cokole z granitu. Nie znana jest dokładna data jego powstania. Po wojnie został zdewastowany. Odtworzono go i ustawiono w dawnym miejscu w 1997 r. Inskrypcja na tablicy w języku francuskim i polskim głosi: „Tu spoczywa 244 jeńców francuskich z wojny francusko-pruskiej 1870 r. Szczecin 10.10.1997 r.”.