W poniedziałek, 26 września, radni zbiorą się specjalnie po to, by wpisać do budżetu miasta pieniądze przekazane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na dodatki węglowe. To otworzy drogę do wypłaty mieszkańcom świadczeń w wysokości 3 tys. zł.

Do tej pory samorządy nie wypłacały tego dodatku, bo czekały na pieniądze z rządu. W czwartek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki poinformował, że środki zostały właśnie przekazane gminom.

„Blisko 239 milionów zł już wczoraj, od razu po otrzymaniu, przekazałem zachodniopomorskim samorządom, na wypłatę I transzy dodatku węglowego mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w sierpniu i wrześniu. Od dziś środki powinny być bezzwłocznie wypłacane mieszkańcom przez samorządy” – napisał na Twitterze.

Pozostały do dopełnienia formalności. Potrzebna jest uchwała Rady Miasta, by w znowelizowanym budżecie można było zapisać pozyskane środki. W przypadku Szczecina mowa o kwocie 61,2 mln zł. Wystarczy na ponad 20 tys. dodatków węglowych.

Ich wypłatą zajmować się będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń. Wnioski można składać do 30 listopada. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis węgla jako głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązuje zasada „jeden dodatek na jeden adres”, wprowadzona po tym, gdy urzędy zalewały wnioski od kilku rodzin („gospodarstw domowych”) mieszkających w tym samym lokalu.

W Szczecinie złożono do tej pory około 8 tys. wniosków o dodatek węglowy.