W 2018 planowana jest rozbiórka dawnej dyspozytorni przy pętli na Gocławiu, a jeżeli tylko w miejskim budżecie uda się zabezpieczyć odpowiednie pieniądze, zostaną zburzone również budynki przy pętlach Stocznia Szczecińska i Ludowa.

Niszczejącymi budynkami zainteresował się radny Rafał Niburski (Prawo i Sprawiedliwość), który w interpelacji skierowanej do magistratu pytał o plany miasta dotyczące dawnych dyspozytorni.

„Proszę o informację czy w najbliższej przyszłości planowane są działania mające na celu wyburzenie lub zagospodarowanie pomieszczeń po dawnych dyspozytorniach na pętlach autobusowo – tramwajowych na Gocławiu, przy ul. Ludowej oraz przy Stoczni Szczecińskiej. Obecnie obiekty są zamknięte, niszczeją i straszą swoim wyglądem” – czytamy w interpelacji radnego. 

Wszystkie trzy budynki są bardzo podobne do siebie. Od dawna straciły już swoje pierwotne znaczenie. Najdłużej wykorzystywana była część pomieszczeń na pętli Stocznia Szczecińska. Jeszcze niedawno działała tam kasa biletowa ZDiTM, a kilka lat wcześniej obok prosperował kiosk z gazetami. Dziś w dawnych dyspozytorniach używane są właściwie tylko toalety, z których korzystają kierowcy autobusów i motorniczowie. Stąd plany wyburzenia budynków i zapewnienia pracownikom ZDiTM nowych pomieszczeń socjalnych.

„W roku 2018 planowane jest wyburzenie budynku znajdującego się na pętli „Gocław”, a następnie postawienie pomieszczenia socjalnego dla kierowców i motorniczych. Jednocześnie informuję, iż w przypadku posiadania środków finansowych, przygotowany zostanie projekt wyburzenia obiektów znajdujących się na pętli „Ludowa” i „Stocznia Szczecińska”, a następnie zastąpienia ich pomieszczeniami socjalnymi dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej” – pisze Marcin Pawlicki, zastępca prezydenta Szczecina, w odpowiedzi na interpelację. 

Radny Rafał Niburski zaproponował, by przekształcić niewykorzystane pomieszczenia w bezpieczne parkingi dla rowerów. Zostawialiby je tam mieszkańcy przesiadający się do komunikacji miejskiej.

„Nic nie stoi na przeszkodzie, by Pańska propozycja, usytuowania estetycznych miejsc parkingowych dla rowerów na przedmiotowych pętlach autobusowo – tramwajowych, została zrealizowana. Oczywiście, będzie to możliwe dopiero, po zabezpieczeniu w budżecie miasta środków na ten cel” – odpowiada Marcin Pawllicki.