PKP PLK rozstrzygnęło przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica. Głównym celem tego złożonego zadania będzie usprawnienie komunikacji kolejowej na linii Szczecin – Berlin. Skorzystają jednak również kierowcy samochodów.

 

W ramach planowanych prac zmodernizowany zostanie szlak kolejowy w kierunku granicy. Na całej długości powstanie drugi tor, zelektryfikowane zostaną odcinki bez sieci trakcyjnej. Pozwoli to w przyszłości na szybszy przejazd do Berlina i większą częstotliwość połączeń. Podobne prace rozpoczęły się już po stronie niemieckiej.

Inwestycja obejmie też budowę nowych przystanków kolejowych: Szczecin Pomorzany (pod wiaduktem przy pętli tramwajowej), Warzymice, Przecław i Kołbaskowo. W miejscu przejazdów kolejowych na ul. Cukrowej i na drodze do Rajkowa powstaną wiadukty. Między peronem nr 4 na dworcu głównym a zabytkową lokomotywownią planowana jest budowa piątego peronu dla obsługi ruch aglomeracyjnego, związanego z projektem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Według aktualnego harmonogramu, roboty budowlane miałyby ruszyć w III kwartale 2024 r. i potrwać do IV kwartału 2027 r. Wcześniej konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. PKP PLK właśnie wyłoniła jej wykonawcę.

W przetargu wpłynęło 7 ofert. Najniższa, złożona przez spółkę DATABOUT z Warszawy (10,7 mln zł), została odrzucona. Wybrano drugą pod względem atrakcyjności cenowej propozycję autorstwa konsorcjum: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. i Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Łodzi. PKP PLK zapłaci wykonawcy 11,4 mln zł. Przypomnijmy, że maksymalny budżet na realizację tego zadania ustalono na dużo wyższym poziomie - 22,1 mln zł.

Po podpisaniu umowy, zwycięzca przetargu będzie miał ponad 2 lata (760 dni) na opracowanie dokumentacji projektowej.