Miasto zrezygnowało z organizacji XIX edycji Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. Decyzja ta ma oczywiście związek z pandemią koronawirusa.

Walka z COVID-19 to nie tylko ograniczenia dla przedsiębiorców, uczniów, mieszkańców, ale również wyzwanie dla organizacji pozarządowych.

– Sytuacja jest dynamiczna, mimo to staramy się funkcjonować i organizować pracę w nowej rzeczywistości na tyle, na ile możemy – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Stąd, funkcjonujący już w naszym mieście pakiet pomocowy dla NGOsów, nowe możliwości pracy i elastyczne podejście do kwestii dotychczasowych zobowiązań organizacji pozarządowych.

Organizacje mogą skorzystać m.in. z programu „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO”, pomocy SEKTORA3, Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta czy włączyć się do akcji „Szczeciński, Lokalny, Solidarny”.

– Na bieżąco badamy problemy organizacji i staramy się na nie reagować – zapewnia Błaszczyk. – Podchodzimy elastycznie do wszelkich procedur związanych z zadaniami powierzonymi organizacjom, jednocześnie zapewniamy, że wszystkie problemy będą rozpatrywane indywidualnie.

W związku z tegorocznym brakiem możliwości promocji działalności podczas spotkania „Pod Platanami”, miasto zachęca zainteresowane organizacje pozarządowe do pochwalenia się tym, co robią na co dzień, w innej formule. Wystarczy nadesłać krótki filmik lub zdjęcie pokazujące pracę organizacji podczas pandemii koronawirusa, a stanie się on częścią filmu promującego szczecińskiego NGOsy. Film lub zdjęcie wraz z opisem należy wysłać na adres bdo@um.szczecin.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 7.06.2020 r.