Przy ulicy Cukrowej ze starej zabudowy fabrycznej pozostał obecnie tylko budynek suszarni. W miejscu dawnej cukrowni budowę osiedla mieszkaniowego prowadzi spółka Alsecco.

Na wizualizacjach przedstawionych przez inwestora widzimy jak mają wyglądać jedyne zabudowania na terenie osiedla Nowa Cukrownia, które nawiązywać będą do starej cukrowni. Miejsce z wizualizacji można porównać do zdjęcia sprzed lat. Widzimy na nim fabryczny dziedziniec otoczony postindustrialnymi budynkami. Ten z prawej został zburzony, ten z lewej to stojąca jeszcze suszarnia.

Wyburzenia i zawiadomienia do prokuratury

Spółka Alsecco zgodnie z prawem wyburzyła większość starej zabudowy wchodzącej w skład zabytkowego zespołu cukrowni (jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków). Kontrowersje pojawiły się w 2016 r., gdy zburzono bez zgody konserwatora budynek widoczny na zdjęciu po prawej stronie. Deweloper tłumaczył, że był on w bardzo złym stanie technicznym, więc ze względów bezpieczeństwa konieczna była natychmiastowa rozbiórka. Miejski Konserwator Zabytków zawiadomił policję, sprawa trafiła do sądu. Jak się zakończyła?

- Sprawa sądowa zakończyła się wyrokiem uniewinniającym – informuje Grzegorz Kecman, prezes zarządu Alsecco.

Na początku 2018 r. wyburzono jeszcze łącznik znajdujący się przy budynku suszarni. W tym przypadku również interweniował MKZ. W dniu 2 lutego skierował zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego z art. 108 ustawy o ochronie zabytków w sprawie zniszczenia zabytkowego budynku

- Jeśli chodzi o drugą sprawę, ma ona zbliżony charakter jak poprzednia, według naszych informacji jest nadal w trakcie rozpoznania przez prokuraturę – tłumaczy prezes Kecman.

Co stanie się z suszarnią?

W miejscu budynku zburzonego w 2016 r. powstaje nowy. Jak widzimy na wizualizacjach ma nawiązywać do architektury starej cukrowni. Co stanie się ze stojącą jeszcze zabytkową suszarnią? Czy przejdzie renowację, czy inwestor będzie dążył do jej zburzenia i postawienia nowego budynku, tylko nawiązującego do starego? Jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

- Cały czas trwają spotkania z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Stanowiska obu stron są coraz bardziej zbieżne i mamy nadzieje że wkrótce będziemy mieli finał tych rozmów – mówi prezes Kecman.

Osiedle Nowa Cukrownia powstaje na obszarze 11 ha. Mieszkańcy pierwszych budynków wprowadzili się w 2016 r.