Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę, który zaprojektuje obwodnicę Kołbaskowa. Jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) zaczynać się będzie w nowym węźle Szczecin Zachód na A6, od wschodu ominie Kołbaskowo, włączając się w dotychczasowy ślad DK13 kilkaset metrów przed granicą w Rosówku.

 

W przetargu na zaprojektowanie obwodnicy wzięło udział aż 13 podmiotów. Wybrano opiewającą na 1,54 mln zł ofertę firmy Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM ze Szczecina.

– Jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, to jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wykonawca będzie miał 15 miesięcy. W tym czasie musi sporządzić projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz wykonać badania podłoża. Umożliwi to uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przetarg na prace budowlane planowany jest w 2023 r.

Obwodnica Kołbaskowa będzie przedłużeniem planowanej obwodnicy Warzymic i Przecławia. Będzie ona zaczynać się na rondzie Hakena i dotrze do projektowanego węzła Szczecin Zachód na A6. Budowa powyższych dwóch obwodnic pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych podszczecińskich miejscowości.