PKP Polskie Linie Kolejowe planują budowę wiaduktu kolejowego w miejscu obecnego przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Cukrowej. Zmienić ma się również pobliski przejazd przy ul. Do Rajkowa, gdzie planowany jest wiadukt drogowy.

 

Obie inwestycje są częścią dużo większego zadania, obejmującego przebudowę infrastruktury kolejowej na trasie Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa. Na razie PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jest szansa, że roboty budowlane ruszą w III kwartale 2024 r. i zostaną zakończone w IV kwartale 2027 r.

Będzie bezkolizyjne skrzyżowanie z torami kolejowymi

Przejazd kolejowo-drogowy na ul. Cukrowej generuje dziś duże korki. Każdy przejazd pociągu sprawia, że przed barierami ustawiają się długie kolejki samochodów. Dlatego w tym miejscu planowana jest budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, które poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ruchu drogowego i pieszych.

– W zamian za przejazd przy ul. Cukrowej zaplanowano budowę wiaduktu kolejowego, przejście pod torami oraz przebudowę dróg równoległych – informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Pociągi górą, samochody dołem

Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Prawdopodobnie ten fragment ulicy Cukrowej zostanie poprowadzony w wykopie, aby nad nim można było zbudować wiadukt dla pociągów. Szczegółowe rozwiązania zostaną dopiero wypracowane.

– Należy podkreślić, że powyższe założenia wynikają z dokumentacji przedprojektowej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, na które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczęły postępowanie przetargowe w dniu 29.12.2021 r., mogą nastąpić zmiany koncepcji przebudowy – zaznacza Bartosz Pietrzykowski.

Zmieni się dużo więcej

Przebudowany ma zostać również przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin (na linii kolejowej nr 409), czyli na ulicy Do Rajkowa. Tam powstać ma wiadukt drogowy. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu drogi powiatowej nr 3926Z.

Przebudowa infrastruktury kolejowej na trasie Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa będzie miała bardzo duży zakres. Elektryfikacja linii i budowa drugiego toru zapewni lepsze połączenie z Berlinem (prowadzone są już podobne prace po stronie niemieckiej). Na stacji Szczecin Główny wybudowany zostanie peron piąty, przeznaczony do obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i ruchu aglomeracyjnego. Zaplanowano też nowe stacje kolejowe: Szczecin Pomorzany (pod wiaduktem przy ulicy Powstańców Wielkopolskich), Warzymice, Przecław i Kołbaskowo.