31 października gotowa do odbioru będzie ul. Libelta, a 8 listopada ulice Małkowskiego i Reymonta. Każda z nich mocno się zmieniła, każda ma być teraz przestrzenią przyjaźniejszą dla pieszych.

Małkowskiego

Największą metamorfozę przeszła ul. Małkowskiego w Śródmieściu. Wzdłuż ulicy pojawił się dwustronny szpaler drzew, ustawiono betonowe donice z siedziskiem, zaprojektowano zieleńce. Przebudowę przeszły jezdnia i chodniki, wprowadzono nową organizację ruchu. Obowiązywać tam będzie strefa „Tempo 30”. Przebudowa przedłużyła się ze względu na konieczność przeprowadzenia prac, których wcześniej nie planowano.

- Na ulicy Małkowskiego w ramach robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym projektem, wykonano kanał technologiczny wraz ze studniami i słupem do przyszłej instalacji monitoringu. Wybudowano także 3 dodatkowe przyłącza kanalizacji deszczowej. W trakcie prowadzenia robót na odcinku od Bogusława X do Królowej Jadwigi, po rozebraniu nawierzchni, zaobserwowano nienaturalne zapadnięcia gruntu w kilku miejscach. Po zleconych dodatkowych badaniach geologicznych zapadła decyzja o wymianie gruntu, w tym i innym miejscu, które tego wymagało. Tych kilka elementów wpłynęło nieznacznie na termin ostatecznego zakończenia prac – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Elbud Sp. z o.o. i Elbud s.c. Ich koszt to 8,7 mln zł.

Libelta

Na finiszu jest również przebudowa ulic na Pogodnie. Na Libelta przeprowadzono remont jezdni, chodników, oświetlenia i kolidującego uzbrojenia. Były także roboty przy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej. Tutaj też pracami zajmuje się konsorcjum firm Elbud Szczecin sp. z o.o. z Elbud Sajewicz sp. j. Wartość kontraktu to 5,2 mln zł.

Reymonta

Na Reymonta wykonano remont ulicy i nawierzchni chodników. Wykonano zjazdy z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do wcześniejszego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona została budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy. Bezpieczeństwo poprawić mają też elementy uspokojenia ruchu: słupki i wygrodzenia.

- Na ulicy Reymonta wykonawca i zamawiający wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i zmienili pierwotną czasową organizację ruchu, która zakładała długotrwałe, całkowite wyłączenie ulicy z ruchu. Dodatkowo wykonawca czekał na materiał do sugerowanych przejść dla pieszych, które nie były objęte w organizacji ruchu. W ramach nieprzewidzianych robót pojawiła się także konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej – opisuje przebieg prac Hanna Pieczyńska.

Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu wykonywana jest przez konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz Sp.j. Prace wycenione zostały na 6,2 mln zł.