Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przedłużyła do 27 marca termin składania ofert przetargowych na rozbudowę Muzeum Techniki i Komunikacji. Spodziewany efekt końcowy planowanych prac można na razie oglądać na kolejnych wizualizacjach.

Możliwość składania ofert przedłużono m.in. ze względu na liczne pytania od potencjalnych wykonawców. Nadesłano ich ponad 140. Dodatkowo zamawiający dokonał 4 modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedłużenie terminu składania ofert przetargowych nie wpłynie na termin zakończenia inwestycji. Wybrany wykonawca będzie musiał zakończyć wszystkie prace do 1 października 2021 r.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie kamienica z 1912 r., która stoi przed halą dawnej zajezdni przy u;. Niemierzyńskiej (dziś MTiK). Kiedyś mieściła się tam dyspozytornia, pomieszczenia techniczne zajezdni, a na piętrach mieszkania. Remont zakłada m.in. odnowienie elewacji, przebudowę wnętrz oraz wybudowanie nowej klatki schodowej wraz z szybem windowym. W kamienicy powstanie nowa wystawa interaktywna, znajdą się pomieszczenia edukacji muzealnej, sala konferencyjna, czytelnia, archiwum oraz pomieszczenia biurowe i techniczne.

Między kamienicą a halą zajezdni zaplanowano łącznik, w którym znajdzie się nowe wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Aby dołączyć nową część, konieczna będzie przebudowa prawej nawy istniejącego budynku Muzeum Techniki i Komunikacji (dawna hala zajezdni).

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie miejska spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Jej wartość szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych. Ponad 1 mln euro pochodzić będzie z dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej Interreg V A.