W ramach kolejnej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Szczecin ubiega się o środki na sfinansowanie trzech inwestycji: przebudowę gmachu Urzędu Miasta, rozbudowę monitoringu miejskiego i zakup 6 autobusów elektrycznych. Wnioski opiewają na łączną kwotę 35 mln zł.

 

To bezzwrotne wsparcie z rządu na trudne czasy pandemii. Mają pomóc samorządom w kontynuowaniu programów inwestycyjnych. Szczecin ubiega się obecnie o dofinansowanie trzech zadań.

 

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – przystosowanie gmachu urzędu miasta w szczecinie do obsługi interesantów

Wnioskowana kwota 9 506 000,00 zł

Wartość projektu 9 506 000,00 zł

Jest to zadanie obejmujące kontynuację przebudowy gmachu Urzędu Miasta. W pomieszczeniach po Filharmonii powstaje nowa sala obrad Rady Miasta, a dotychczasowa ma zostać przebudowana na Salę Ślubów. Inwestycja obejmuje też rozbudowę systemu alarmowego i modernizację korytarzy.

– Powstała w ramach przedsięwzięcia infrastruktura będzie ogólnodostępna, zaprojektowana tak, aby nadawała się do użytku w możliwie jak najszerszym zakresie, przez jak największą liczbę użytkowników – zapowiadają miejscy urzędnicy.

 

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój systemu monitoringu miejskiego w Gminie Miasto Szczecin

Wnioskowana kwota 16 950 000,00 zł

Wartość projektu 16 950 000,00 zł

Rozbudowany system monitoringu miejskiego przełożyć ma się na poprawę bezpieczeństwa na ulicach. Zakres projektu obejmuje: zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego, modernizację i budowę punktów kamerowych na terenie miasta oraz rozbudowę infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

 

Bezpieczny, ekologiczny i zrównoważony transport autobusowy w Gminie Miasto Szczecin w czasach COVID-19

Wnioskowana kwota 9 000 000,00 zł

Wartość projektu 18 450 000,00 zł

Rządowe dofinansowanie miałoby pójść również na zakup kolejnych autobusów elektrycznych. Na razie Szczecin zamówił w firmie Solaris 8 takich przegubowych pojazdów o długości 18 metrów. Teraz chce kupić 6 krótszych autobusów (11,8-12,5 m).

 

W poprzednich dwóch turach Szczecin otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch innych zadań: przebudowę Stadionu Miejskiego (93,5 mln zł) i modernizację obiektów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (8,4 mln zł).