Tak wynika z raportu przygotowanego przez portal iKalkulator.pl, w którym porównano 10 największych polskich miast. Nisko oceniono zwłaszcza dostępność publicznych żłobków.

Autorzy rankingu przyznawali punkty za dostępność publicznych placówek wczesnej edukacji (żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe), średnie zarobki, poziom bezpieczeństwa czy koszty życia rodzin. Po zsumowaniu, pierwsze miejsce zajęła Warszawa, przed Poznaniem i Gdańskiem. Szczecin sklasyfikowano na ostatnim miejscu.

Brakuje publicznych żłobków

Najwięcej punktów nasze miasto straciło przy najwyżej ocenianej kwestii dostępności do wczesnej edukacji. Problemem jest zwłaszcza liczba publicznych żłobków. W Szczecinie takich placówek jest tylko 9. Tyle samo, co w Bydgoszczy i Lublinie, choć to miasta z mniejszą liczbą mieszkańców. W połowie stawki (6. miejsca) Szczecin uplasował się, gdy porównywano dostępność do publicznych przedszkoli (61 placówek) i szkół podstawowych (52).

„Słaba dostępność publicznej edukacji może dodatkowo martwić, jeśli weźmiemy pod uwagę średnią wysokość czesnego w placówkach prywatnych. Za swoje usługi dużo każą sobie płacić przede wszystkim szczecińskie prywatne przedszkola. Wyższe czesne znajdziemy tylko w Warszawie, w której jednak rodzice mogą liczyć na większą pensję. Średnie zarobki w Szczecinie utrzymują się bowiem na poziomie niższym od średniej krajowej” – piszą autorzy rankingu.

Zarobki, bezpieczeństwo i koszty życia

Średnie zarobki brutto były drugim badanym aspektem wpływającym na życie rodzin. Tutaj Szczecin też zajął 6. miejsce, z kwotą 4 732,93 zł. Daleko za liderującą Warszawą (6 059,04 zł), ale przed Łodzią, Lublinem, Bydgoszczą i Białymstokiem.

Nisko, bo na przedostatnim miejscu, sklasyfikowano Szczecin w tabeli uwzględniającej poziom bezpieczeństwa. Pod uwagę brano tutaj liczbę wykrytych przestępstw, indywidualne odczucia mieszkańców, sytuację na drogach i otwartość na innych (np. liczbę wydanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę). Dane zaczerpnięto z przygotowanego przez polski oddział Fundacji Roberta Schumana raportu „Bezpieczne i otwarte miasta”.

Oceniano jeszcze średnią cenę mieszkań (5 677 zł za m2 – 4. miejsce), ceny korepetycji, półkolonii, basenu i szkół językowych (8. miejsce) oraz cenę miesięcznych biletów komunikacji miejskiej dla najmłodszych (1 zł, a w czterech miastach jest bezpłatna).