Od 1 stycznia 2021 r. zniesiona zostanie opłata targowa wnoszona przez przedsiębiorców, którzy handlują na targowiskach, jarmarkach lub bazarach.

 

Tak naprawdę przedsiębiorcy nie ponoszą takich kosztów już od kwietnia. Wtedy radni zdecydowali o zawieszeniu pobierania opłaty targowej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. We wtorek Rada Miasta całkiem uchyliła uchwałę o opłacie targowej.

„Uchylenie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie opłaty targowej przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach, jarmarkach lub bazarach” – czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały.

– Należy również podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat wpływy z opłaty targowej systematycznie spadały, przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych z jej pobieraniem. W 2019 r. realny dochód GMS z tytułu tej opłaty wyniósł 127 263,80 zł (w 2016 r. było to 148 067,04 zł), co oznacza, że obecnie opłata targowa ma marginalny udział w budżecie miasta – tłumacz Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Wcześniej z opłaty targowej zrezygnowały m.in.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź.