Stara kostka brukowa, którą odsłonięto w czasie remontu, po rozbiórce zostanie przekazana do depozytu miejskiego. Część tego materiału planuje się wykorzystać przy remoncie zatok autobusowych na ul. Wyszyńskiego.

 

Trwa przebudowa kolejnego kwartału śródmiejskich ulic. Prace obejmują: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Ściegiennego (do al. Piastów) i niewyremontowaną wcześniej część ul. Królowej Jadwigi. Zmienią się one dokładnie tak samo, jak wcześniej ul. Małkowskiego i fragment ul. Królowej Jadwigi. Zaprojektowano nowe chodniki i nawierzchnię jezdni, zmieniona zostanie organizacja ruchu (m.in. strefa 30), pojawią się donice i ławki oraz słupki zabezpieczające przed nieprawidłowym parkowaniem.

Stara kostka „równa i w bardzo dobrym stanie”

Szczegóły remontu zainteresowały jedną z mieszkanek Szczecina. W jej imieniu, pytanie prezydentowi zadał radny Dariusz Matecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

„Czy kostka brukowa odkryta pod zdartą nawierzchnią asfaltową na remontowanej obecnie ul. Królowej Jadwigi może zostać zachowana (co ważne, jest równa i w bardzo dobrym stanie) i czy mogłaby zostać wykorzystana w innym miejscu Szczecina?" – napisał w interpelacji.

„Zostanie przekazana do depozytu miejskiego, w celu późniejszego wykorzystania”

Z odpowiedzi magistratu wiemy, że kostka nie zostanie na swoim miejscu, ale w przyszłości ma być wykorzystywana podczas remontów w innych lokalizacjach. W najbliższym czasie będą to prace przy zatoczkach autobusowych na ul. Wyszyńskiego.

„Informuję, iż roboty budowlane, w tym roboty rozbiórkowe prowadzone w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego” prowadzone są zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na prace związane z infrastrukturą sanitarną oraz na dowiązanie wysokościowe do nowo budowanej infrastruktury drogowej w ul. Jadwigi nie ma możliwości pozostawienia istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w tym zakresie. Kostka kamienna z rozbiórki zostanie przekazana do depozytu miejskiego, w celu późniejszego wykorzystania. Ponadto informuję, iż około 400 m2 kostki brukowej zostanie wykorzystane do remontu zatok autobusowych na ul. Wyszyńskiego wykonywanego w ramach bieżącego utrzymania” - odpowiedziała Anna Szotkowska, zastępca prezydenta miasta.

Koszt wspomnianej przebudowy kwartału śródmiejskich ulic to 14,3 mln zł. Wykonawcą jest firma Elbud. Prace zlecili ZDiTM oraz ZWiK. Mają być zrealizowane do końca października 2021 r.