W środę 15 stycznia rozpocznie się pierwszy etap przebudowy infrastruktury tramwajowej na pl. Szarych Szeregów. Największym utrudnieniem dla kierowców będzie wyłączenie z ruchu fragmentu ronda, na odcinku, w którym przecina al. Wojska Polskiego (od strony Głębokiego).

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną o godzinie 5.00. Pierwszy etap prac wiąże się z robotami na wyspie ronda oraz na torowisku w kierunku pętli Głębokie. Oznacza to, że budowlańcy zajmą wewnętrzny pas ronda, pozostawiając kierowcom zewnętrzny i środkowy. Dodatkowo nie będzie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe na wysokości połączenia z al. Wojska Polskiego.

Objazd główny i zalecany

Wyznaczone zostaną dwa objazdy. Kierować na nie będą znaki oznaczone dodatkowO dla ułatwienia piktogramami figur geometrycznych: trójkątem i kwadratem.

Kwadraty poprowadzą przez główny objazd. Kierowcy jadący od strony pl. Rodła w kierunku Piastów, na pl. Szarych Szeregów skręcą w al. Wojska Polskiego w stronę Głębokiego, by na skrzyżowaniu z ul. Niedziałkowskiego – Mickiewicza zawrócić na jezdnię w kierunku pl. Szarych Szeregów.

Trójkąty kierować będzie zalecanym objazdem, który dla kierowców jadących od strony pl. Rodła zaczyna się na pl. Odrodzenia. Trzeba będzie tam skręcić w ul. Monte Cassino, później w ul. Niedziałkowskiego, następnie w al. Wojska Polskiego w stronę Głębokiego (na tym skrzyżowaniu nie będzie można pojechać w lewo) i na skrzyżowaniu z ul. Felczaka zawrócić na jezdnię w kierunku pl. Szarych Szeregów.

Pierwszy raz autobusy pojadą „pod prąd”

Pozostałe ważne zmiany związane z nową organizacją ruchu:

- na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Niedziałkowskiego i ul. Mickiewicza wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna;

- poruszając się ciągiem ul. Niedziałkowskiego na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego zabroniona będzie możliwość skrętu w lewo w al. Wojska Polskiego na kierunku do pl. Szarych Szeregów. Dopuszczony będzie wyłącznie manewr skrętu w prawo w ciąg al. Wojska Polskiego oraz jazdy na wprost w ciąg ul. Mickiewicza;

- w ciągu ul. Felczaka na odcinku od ul. Unisławy do al. Wojska Polskiego wyznaczenie nowych przystanków autobusowej komunikacji miejskiej linii 87;

- wprowadzenie na odcinku od ul. Wąskiej do al. Papieża Jana Pawła II kontrapasa autobusowego. Autobus na obecnych odcinkach ulicy jednokierunkowej będzie mógł się poruszać w kierunku przeciwnym do pozostałych pojazdów samochodowych. To rozwiązanie będzie nowością w Szczecinie;

- na skrzyżowaniu ul. Felczaka z ul. Odrowąża wprowadzone zostanie przejezdne mini rondo o średnicy wyspy centralnej 4 m i średnicy zewnętrznej 14 m;

- skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy – ul. Jagiellońska. Wlot ul. Jagiellońskiej kierunek do ul. Witkiewicza istniejący pas ruchu z relacjami prosto i lewo prowadzić będzie ruch tylko skrętu w lewo. Dotychczasowy pas do skrętu w prawo prowadzić będzie ruch prosto i prawo. Wlot ul. Jagiellońskiej na kierunku do al. Piastów istniejący pas prawy z relacją prosto i prawo będzie prowadzić ruch tylko skrętu w prawo. Możliwość jazdy prosto będzie jedynie z pasa ze wspólną relacją skrętu w lewo.

Nieco zmieni się trasa „jedynki” i 87

Z utrudnieniami muszą się liczyć również pasażerowie komunikacji miejskiej. Linia 1 kursować będzie od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – ul. Jagiellońską – al. Piastów, według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości,

Linia 87 będzie kursować częściowo zmienioną trasą – od al. Wyzwolenia przez ul. Felczaka i al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów, według nowego, stałego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Przesunięta zostanie część przystanków.

Nocne linie 523 i 524 w kierunku Cukrowej/Przecławia i Pomorzan Dobrzyńskiej będą kursować objazdem, od pl. Szarych Szeregów przez al. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, ul. Bolesława Śmiałego, ul. 5 Lipca do pl. Szarych Szeregów.

Będą kolejne fazy utrudnień

Rozpoczynające się 15 stycznia prace to pierwszy etap przebudowy węzła tramwajowego i pierwsza faza utrudnień.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do czerwca. Wykonawcą jest firma ZUE S.A.