Dziedziniec reprezentacyjnego gmachu ma zostać przebudowany. Koncepcja adaptacji dziedzińca Urzędu Wojewódzkiego zakłada utworzenie w tym miejscu Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców. Przed świętami otwarto oferty złożone w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu, oraz przedmiaru robót; uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę; pełnienie nadzoru autorskiego; przedstawienie sposobu aranżacji zaadaptowanego dziedzińca.

22 grudnia otwarto dwie oferty złożone przez firmy zainteresowane zamówieniem. Przetarg składał się z dwóch części. Poza adaptacją dziedzińca obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji pomieszczeń archiwum w Urzędzie Wojewódzkim. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie obu części 430 tys. zł (350 tys. zł za projekt adaptacji dziedzińca i 80 tys. zł za projekt renowacji archiwum). Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan z Bydgoszczy zażądało dużo więcej, bo aż 655 tys. zł (412 tys zł + 243 tys. zł). Firma DEMIURG z Poznania zaproponowała 380 tys. zł (mniej niż zakładano w pierwszej części zamówienia – 274 tys. zł i więcej w drugiej – 106 tys. zł).

Wybrany wykonawca dokumentacji (jeśli przetarg nie zostanie unieważniony) będzie miał sześć miesięcy (180 dni) od dnia podpisania umowy na sporządzenie projektu adaptacji dziedzińca. Planowany początek prac budowlanych to drugi kwartał 2018 roku. Nowe Biuro Obsługi Interesantów dla cudzoziemców ma być gotowe do końca sierpnia 2019 roku. Szybciej powinien zakończyć się remont archiwum (wrzesień 2018 r.). 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych.