W przetargu na dostawę wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki wybrano ofertę spółki TRIAS AVI. Zwycięzcy będą mieli 22 miesiące od dnia podpisania umowy na zaprojektowanie, wytworzenie, dostawę, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy.

 

Za realizację tego zamówienia spółka TRIAS AVI z Warszawy otrzyma 27,8 mln zł. Odrzucono nieco niższą ofertę (27,5 mln zł) tureckiego konsorcjum POLIN DIS TICARET ANONIM SIRKETI oraz ORUCOGLU HOLDING ANONIM SIRKETI, gdyż uznano, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o przetargu poprzedził dialog techniczny z udziałem kilkunastu firm polskich i zagranicznych.

Wystawa stała Morskiego Centrum Nauki będzie podzielona na pięć stref tematycznych: Cała naprzód! (m.in. budowa statków, rodzaj napędów, sposoby sterowania), Chlap! (wodny plac zabaw dla dzieci), Życie na morzu (zawody związane z morzem), Morski żywioł (m.in. sposoby okiełznania morskiego żywiołu), Którędy do Afryki (metody nawigacji).

Eksponatów będzie 213. Znajdą się wśród nich m.in. stanowisko demonstrujące budowę i pracę siłowni jądrowej na statku, model masztu żaglowca z rejami, po których będzie można spacerować czy specjalny basen, w którym zobaczymy jak powstaje tsunami.

Wykonawca dostarczy też treści multimedialne, budujące atmosferę, scenografię i oświetlenie, przygotuje komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim, system informacji wizualnej, system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych oraz system zarządzania ekspozycją.

Eksponaty zajmą trzy piętra w budowanym właśnie gmachu MCN na Łasztowni, przy Trasie Zamkowej. Koszt prac budowlanych to 91,3 mln zł.