Zakup mieszkania w drodze przetargu jest okazją do nabycia nieruchomości w okazyjnej cenie - okazyjnej, czyli niższej niż cena rynkowa za jaką sprzedawane są podobne nieruchomości w danej okolicy. Warto dowiedzieć się, na czym polega ta forma sprzedaży i sprawdzić, czy w interesującej nas lokalizacji dostępne są aktualnie takie ogłoszenia.

Kto jest organizatorem przetargów na mieszkanie

Przede wszystkim urzędy miast i gmin, które posiadają w swoich zasobach nieruchomości, z których nikt nie korzysta. Brak aktywnej eksploatacji mieszkania jest często jednym z głównych powodów, dla którego wystawiane jest ono na przetarg. Okoliczności takie jak brak środków na niezbędny remont mogą być kolejnym powodem, dla którego nieruchomość jest obiektem przetargu. Celem uniknięcia sytuacji, w której mieszkanie popadłoby w ruinę z powodu braku zagospodarowania, urzędy decydują się na sprzedaż, aby zasilić własny budżet. Warto podkreślić, że urzędy miast i gmin często dysponują nieruchomościami cechującymi się atrakcyjnym położeniem. Mieszkania w centrum miasta oraz dzielnicach o prestiżowej wartości to tylko jeden z wielu atutów.

Przetargi organizują również spółki skarbu państwa, które najczęściej znajdują się w posiadaniu mieszkań przeznaczonych dla pracowników. Pomimo że część z nich została wykupiona przez lokatorów, to wciąż pozostaje wiele wolnych nieruchomości.

Źródłem atrakcyjnych przetargów są też spółdzielnie mieszkaniowe. Z reguły wystawiają mieszkania z powodów takich jak np. zadłużenie czy śmierć właściciela bez spadkobierców do nieruchomości.

Przetarg na mieszkanie - kto może wziąć w nim udział

Przetargi dzieli się na ograniczone i nieograniczone. Do tych pierwszych przystąpić mogą tylko te podmioty (osoby fizyczne i prawne), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Za przykład może posłużyć przetarg organizowany przez spółdzielnię mieszkaniową, która zastrzeże w ogłoszeniu, że jest on skierowany wyłącznie do członków spółdzielni. Natomiast, jeśli przetarg jest organizowany w trybie nieograniczonym, to może wziąć w nim udział każdy, kto dopełni niezbędnych formalności (np. zgłosi udział, wpłaci wadium).

Tryb przetargu wskazany jest zatem w ogłoszeniu, które oprócz tego zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizatora, przedmiotu przetargu oraz warunków wzięcia w nim udziału. W tym m.in. nazwę i adres organizatora, adres i opis nieruchomości, termin i miejsce przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium, wyznaczenie sposobu, w jaki można umówić się na obejrzenie nieruchomość.

Gdzie znaleźć informacje o przetargach nieruchomości?

Informacje o aktualnie organizowanych przetargach można znaleźć przede wszystkim w siedzibach jednostek, które je organizują. Ponieważ prawo stanowi, że ogłoszenia te muszą zostać podane do informacji publicznej, z reguły publikowane są one także w prasie lokalnej i na stronach internetowych tych jednostek (np. w Biuletynie Informacji Publicznej).

Warto również odwiedzić stronę Listaprzetargow.pl, która w jednym miejscu gromadzi ogłoszenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z całej Polski - można je przeglądać między innymi według podziału na rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, garaż, lokal użytkowy itp.), tryb sprzedaży (przetarg, licytacja komornicza, zakup od syndyka), a także wyselekcjonować oferty nieruchomości z interesującej nas lokalizacji.

Czym jest wadium?

Pod pojęciem wadium, zwanym też często rękojmią, rozumie się rodzaj opłaty ustanowionej w celu zabezpieczenia transakcji. Jest to określona kwota pieniężna, która wpłacona musi zostać przed przystąpieniem do przetargu. Z reguły wynosi ona 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.

Dla sprzedającego wadium jest rodzajem zabezpieczenia na wypadek, gdyby zwycięzca aukcji nie zamierzał dokonać finalizacji zakupu nieruchomości. Jeżeli przetarg zostanie wygrany, wadium wliczane jest w cenę całościową nabywanej nieruchomości. Rękojmia zostanie zwrócona w przypadku, gdy przetarg zostanie odwołany tudzież w sytuacji, gdzie licytujący nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium przepada w momencie, jeżeli zwycięzca licytacji nie stawi się na spisaniu aktu notarialnego, który przenosi własność nieruchomości. Podobnie gdy pieniądze za wylicytowane mieszkanie lub dom nie zostaną wpłacone w wyznaczonym terminie.

Zdjęcie: Pixabay.com