Realizacja projektu „Polimery Police” ma kosztować ok. 1,8 mld dolarów. Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podpisał listy mandatowe z instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego.

Sygnatariuszami listów mandatowych jest 11 instytucji: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

Jak zapewnia w komunikacie prasowym Grupa Azoty, łączna kwota oferowana przez wymienione instytucje w pełni pokrywa zapotrzebowanie spółki celowej.

–Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces Spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Realizacja projektu „Polimery Police” ma kosztować 1,8 mld dolarów. Około 40 procent (720 mln dolarów) pochodzić będzie z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Większą część – 1,075 mld dolarów (60 procent) - pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln EUR.

Kompleks chemiczny Polimery Police będzie składał się z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, terminalu przeładunkowo-magazynowego oraz infrastruktury logistycznej. Ma być gotowy w 2022 r.

Wykonawcą prac budowlanych, które ruszyły na początku roku, jest firma Hyundai Engineering.