PIT 36 to deklaracja podatkowa, która obejmuje osoby prowadzące własną działalność. Jest to jeden z popularniejszych dokumentów. Sprawdź, co musi zawierać oraz kiedy trzeba do wypełnić!

  1. Kogo obowiązuje PIT 36 na ogólnych zasadach?
  2. W jaki sposób prowadzi się działalność gospodarczą opodatkowaną?
  3. Co znajduje się w podatku dochodowym?
  4. Co dziele się przy zastosowaniu skali podatkowej?

PIT 36 zawiera przychody opodatkowane na zasadach ogólnych uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tego typu deklarację należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku. Jest to deklaracja obejmująca także osoby będące najemcą lub dzierżawcą, a także w przypadku rozliczeń strat z lat ubiegłych. Tym samym deklarację tego typu mogą wypełniać osoby nieposiadające aktualnie działalności gospodarczej. 

Kogo obowiązuje PIT 36 na ogólnych zasadach?

Podatek dochodowy jest obowiązkiem większości osób generujących przychód. PIT online pozwala na wygodne wypełnienie deklaracji 36. Obejmuje ona osoby rozliczające swoje źródło przychodów według skali podatkowej. 

Wysokość dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej wpływa na wysokość podatku dochodowego. W zależności od tego może wynosić on 17% lub 36%. 

Do obowiązku odprowadzania zaliczek zobowiązani zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

W jaki sposób prowadzi się działalność gospodarczą opodatkowaną?

PIT 36 jest dokumentem obowiązującym zarówno osoby prowadzące własną działalność, jak i te zatrudnione na umowę o pracę. E-PIT dla osób fizycznych to wygodny sposób wypełnienie deklaracji podatkowej. Dzięki temu nie ma konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego oraz wypełniania dokumentów w wersji papierowej. To ogromne ułatwienie zwłaszcza dla osób pracujących poza stałym miejscem zamieszkania. 

Osoby preferujące tradycyjne rozwiązania mogą pobrać formularz PIT w Urzędzie Skarbowym. Nie ma obecnie przepisów wykluczających którąkolwiek formę złożenia deklaracji podatkowej. 

Co znajduje się w podatku dochodowym?

PIT 36 online pozwala na szybkie i niewymagające wychodzenia z domu wypełnienie deklaracji podatkowej. 

Deklarację PIT musi wypełnić szereg osób, zarówno zatrudnionych jak i przedsiębiorców. Podatki od przychodu są kluczowym fundamentem sprawnego funkcjonowania państwa oraz usług publicznych. 

Roczna deklaracja podatku dochodowego jest wypełniania w pierwszych tygodniach nowego roku. Pozwala ona rzetelnie przedstawić uzyskane dochody. 

Obliczając podatek dochodowy, należy bardzo dokładnie przeanalizować swój dochód. W tym celu najpierw konieczne jest pomniejszenie przychodu o poniesione koszty. Najczęściej ma to miejsce w przypadku rozliczeń przedsiębiorców. 

Następnym krokiem jest odjęcie wszelkich ulg, które posiada dany podatnik. Mogą obejmować one zarówno ulgi rehabilitacyjne czy internetowe, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. 

Tak uzyskana kwota musi być zaokrąglona do pełnej złotówki, a następnie przemnożona przez wysokość podatku. 

Co dziele się przy zastosowaniu skali podatkowej?

Dostępny online program PIT pozwala na umieszczenie w zeznaniu podatkowym wszystkich kluczowych informacji. 

Dochody indywidualne, uzyskane pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w przypadku rozliczania się według skali podatkowej, a nie za pośrednictwem podatku liniowego lub ryczałtowego zawierają się w PIT 36. 

Bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim rozliczanie się z przychodu uzyskanego z jednego źródła opodatkowanego w jeden sposób. W innych okolicznościach konieczne jest dodatkowe wypełnienie PIT-ów innego typu.