Prezes Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia Laura Hołowacz otrzymała Pierścień Hallera. To najwyższe odznaczenie przyznawane w Polsce przez Ligę Morską i Rzeczną. „To ogromny honor otrzymać takie wyróżnienie. Generał Haller to symbol naszej niepodległości i rozwoju Polski” – mówiła wzruszona laureatka.

 

Uroczystość wręczenia Pierścienia Hallera miała miejsce w minioną sobotę w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. To najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej przyznano Laurze Hołowacz – założycielce firmy spedycyjnej CSL, inicjatorce rewitalizacji CKE Stara Rzeźnia, pasjonatce żeglarstwa i kultury marynistycznej.

– Bez niej nie byłoby Starej Rzeźni, skweru Kapitanów i wielu pięknych inicjatyw. W uznaniu zasług w krzewieniu w społeczeństwie idei Polski Morskiej honorujemy tym szlachetnym wyróżnieniem prezes Laurę Hołowacz – mówił podczas laudacji kpt ż.w. Włodzimierz Grycner.

Laureatka nie ukrywała, że wyróżnienie jest dla niej powodem do wielkiej radości. Jak podkreśliła, „Generał Haller to symbol niepodległości i rozwoju Polski”.

– To olbrzymi honor otrzymać takie wyróżnienie. Rozumiem je jako zobowiązanie do bycia dobrym człowiekiem, do pracy dla dobra Polski, do rozwijania gospodarki. To bardzo ważne wyróżnienie, czuję się doceniona za całokształt mojej pracy. Myślałam nawet przez chwilę, że nie zasługuję na takie wyróżnienie – mówiła Laura Hołowacz. – Traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie do jeszcze większego zaangażowania we wsparcie środowiska morskiego i żeglarskiego.

Dodatkowo podczas gali wręczono także pięć wyróżnień Pro Mari Nostro. Ich liczba wynika z faktu, że w ostatnich latach nie przyznawano wyróżnień z powodu pandemii Covid-19. Otrzymali je Krzysztof Gogol, kpt. ż.w. Mirosław Folta, Ireneusz Kiryk, Zenon Kozłowski, Elżbieta Warchoł.

Dodajmy, że nagrody wręczył kpt. ż.w. oraz prezes Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce Antoni Królikowski. Wydarzeniu towarzyszyły prelekcje redaktor Krystyny Pohl i przewodniczki miejskiej Ludmiły Kopycińskiej oraz występ artystyczny Małgorzaty Górnej i Andrzeja Olszewskiego.