Rondo powstające u zbiegu al. Wojska Polskiego, ul. Arkońskiej i ul. Szafera będzie rondem im. Jana Olszewskiego, premiera Polski w latach 1991-92. Natomiast park w rejonie ul. Unii Lubelskiej i ul. Litewskiej będzie nosił imię Teresy Hulboj, zasłużonej szczecińskiej działaczki opozycyjnej. Tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji.

„Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, pragnąc uczcić pamięć pierwszego po II wojnie światowej demokratycznie wybranego premiera, rekomenduje i wnosi o nadanie nazwy: rondo im. Jana Olszewskiego” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały podpisanej przez Bartłomieja Sochańskiego, przewodniczącego klubu PiS.

Za nadaniem nowemu rondu imienia Jana Olszewskiego zagłosowali wszyscy radni.

O uczczenie pamięci Teresy Hulboj, w postaci nazwania jej imieniem parku, wnioskował klub radnych Koalicji Obywatelskiej. To szczecińska bohaterka walki o wolność i solidarność w czasach komunizmu (m.in. współzałożycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wyższej Szkole Pedagogicznej i wydawca pisma podziemnego w czasie stanu wojennego), a po 1989 r. ceniona pedagog i logopeda.

Za nadaniem parkowi przy ul. Litewskiej imienia Teresy Hulboj zagłosowali wszyscy radni.

ZOBACZ TEŻ: W Szczecinie będzie plac im. Pawła Adamowicza