Od piątku 27 marca obowiązkową kwarantanną przez 14 dni objęte zostaną również osoby przekraczające granicę w drodze do codziennej pracy. Nowe regulacje wejdą w życie na podstawie wtorkowego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do tej pory osoby legitymujące się dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie po drugiej stronie granicy mogły przekraczać ją codziennie, bez konieczności odbywania 14-dniowej kwarantanny. Teraz to się zmieni. Nowe ograniczenia oznaczają w praktyce koniec przejazdów przez granicę do pracy.

O szczegółach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje w komunikacie rozesłanym do mediów.

„W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.”