To pierwsza z inwestycji, za której realizację odpowiadać będzie nowo powołana spółka miejska – Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Oferty zainteresowanych tym zamówieniem firm mamy poznać 21 października.

Budowa Węzła Głębokie składać będzie się z kilku ważnych elementów. W miejscu skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. Obok wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa. Znajdą się na niej również miejsca postojowe kiss&ride, postój taksówek, parking rowerowy i stacja roweru miejskiego. Zaplanowano też budowę większego parkingu na 160 miejsc.

Prace obejmą też fragmenty okolicznych ulic: al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej. Ul. Kupczyka zostanie przebudowana na długości aż 1,8 km, do granic miasta. Powstanie tam szersza jezdna, bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe i droga rowerowa.

W związku z realizacją inwestycji wyciętych zostanie 1407 drzew. Jak uściśliło miasto, budowa samego parkingu wiązać się będzie z usunięciem 267 drzew. Najwięcej, ponad 700, zniknie przy budowie chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Kupczyka.

Wybrany wykonawca będzie miał 2 lata od dnia podpisania umowy na wykonanie wszystkich prac. Projekt objęty będzie dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Być może wkład własny miast pochodzić będzie z pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym.