Zgodnie z podpisaną umową, szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przyjmie w tym roku 5 tys. ton odpadów z Koszalina. Łącznie EcoGenerator ma unieszkodliwić przez najbliższe 12 miesięcy o 20 tys. ton śmieci więcej niż w 2021 roku.

 

Będzie to możliwe, gdyż spalarnia śmieci na Ostrowie Grabowskim zwiększyła w ostatnich miesiącach swoją wydajność. Dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego, od 4 października 2021 roku w EcoGeneratorze unieszkodliwiane są 22 tony odpadów na godzinę, czyli o 2 tony więcej niż wcześniej. W skali roku pozwoli to przetworzyć łącznie 176 tys. ton śmieci. Większość pochodzić będzie ze Szczecina i okolicznych gmin.

– Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin głównie z sąsiednich powiatów, dostarcza nam strumień około 70 proc. odpadów, które spalamy – mówi Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Pięć 22-tonowych kursów tygodniowo z Koszalina

Nową umową jest porozumienie z Koszalinem. Od początku stycznia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dociera stamtąd pięć kursów w tygodniu, po 22 tony każdy. Przełoży się to na wspomniane 5 tys. ton rocznie.

– Niewielka jest liczba instalacji przetwarzających odpady wysokokaloryczne, a instalacja ZUO w Szczecinie jest jedną z najbliższych – informuje Joanna Kaźmierczak, kierownik ds. Instalacji Komunalnej i Organizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Koszalinie. – Bliskość oznacza z jednej strony korzyść dla środowiska ze względu na minimalizację emisji powstających przy transporcie, ale również niższe koszty transportu odpadów. Utrzymanie współpracy z ZUO przez dłuższy czas, mogłoby przyczynić się do stabilizacji cen i jednocześnie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Cena za przyjęcie odpadów przez ZUO Szczecin jest ceną konkurencyjną w stosunku do obowiązujących na rynku cen oferowanych przez inne instalacje.

Trafiają tam również „komercyjne” śmieci

Do EcoGeneratora trafiają również odpady pozyskane komercyjnie, pochodzące od różnych dostawców, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, np. z Gorzowa Wielkopolskiego czy z województwa kujawsko-pomorskiego. Stanowią one 30% wszystkich unieszkodliwianych śmieci. ZUO nie przyjmuje odpadów spoza Polski.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów działa od 2017 roku. Jego budowa kosztowała ponad 700 mln zł. Koszt zagospodarowania tam 1 tony odpadów to 324 zł, czyli co najmniej o połowę mniej niż w instalacjach komercyjnych w regionie.

Mimo istnienia EcoGeneratora, ceny za odbiór śmieci od mieszkańców Szczecina w ostatnich latach i tak znacząco wzrosły. Urzędnicy podkreślają jednak, że bez spalarni podwyżki byłyby jeszcze wyższe.