Nowa definicja hybrydy i 12-miesięczny limit dla abonamentów, opłat zryczałtowanych oraz uprawnień ze stawką zerową – dziś (12 listopada 2020) weszły w życie dwie nowelizacje uchwały o Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.

 

Przegłosowana 22 września br. przez Radę Miasta Szczecina uchwała zmieniająca granicę i cennik SPP zacznie obowiązywać 31 marca 2021 roku, ale dwa punkty paragrafu drugiego w.w. uchwały wchodzą w życie już dzisiaj, czyli 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Pierwsza zmiana dotyczy definicji pojazdu z napędem hybrydowym. Nowela uściśla, że chodzi wyłącznie o pojazdy z napędem hybrydowym w rozumieniu ustawy o elektromobilności, tj. hybrydy plug-in. Hybrydy samoładujące, których liczba rośnie najszybciej, będą odtąd traktowane w cenniku SPP jak zwykłe pojazdy.

– Według dotychczasowych przepisów hybrydą był każdy pojazd o napędzie spalinowym i elektrycznym, a co za tym idzie wszyscy właściciele takich pojazdów mogli korzystać z przywileju zakupu opłaty zryczałtowanej na całą strefę za symboliczną cenę 10 zł rocznie – wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik prasowy miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. – W 2018 roku właściciele hybryd kupili 1 tys. abonamentów, w 2019 już 1,5 tys. Zbyt duża liczba abonamentów i opłat zryczałtowanych spowodowała spadek rotacyjności w strefie niemal do zera. Stąd konieczność ograniczenia dostępności abonamentów na hybrydy – zaznacza.

Bez zmian pozostaje standard emisji CO² dla hybryd: do 100g/km.

Druga nowela uchwały o SPP limituje możliwość kupowania abonamentów, opłat zryczałtowanych oraz pozwoleń na postój za stawką zerową. Nowy przepis stanowi, że „Uprawnienia wynikające z nabycia w.w. mogą przysługiwać każdorazowo przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.” Abonamenty, opłaty czy pozwolenia zakupione przed wejściem w życie uchwały, zachowują swoją ważność.