Nowe przystanki, zmiany w rozkładach jazdy. Od 1 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu niektórych linii autobusowych.

Zmiany na liniach 62, 86, 70:

  • Zmiana na linii 86 polega na:

- wydłużeniu kursu Plac Rodła – Osiedle Kaliny o godz. 21:50 do Zakładów Piekarniczych;

- wydłużeniu kursu Osiedle Kaliny – Plac Rodła o godz. 22:10 od przystanku Zakłady Piekarnicze, z którego odjedzie o godz. 22:10;

- zmianie godziny odjazdu kursu Osiedle Kaliny – Plac Rodła z godz. 22:30 na 22:35.

  • Linia 62 - zmiana powszedniego i sobotniego rozkładu – zmiana godziny odjazdu kursu Wyszyńskiego – Ustowo Auchan z godz. 05:19 w dni powszednie i z godz. 05:20 w soboty na godz. 05:09.

  • Linia 70 - zmiana godziny odjazdu kursu Urząd Miasta – Elektrownia Pomorzany z godz. 15:20 na 15:25.

Zmiany w kursowaniu linii 58, 59, 63, 101, 102 i 107.

  • Dla linii 58, 63, 101 (dla kursu o godz. 4:50 z pętli „Plac Rodła”) i 107 uruchomiony zostanie nowy przystanek „Dojazdowa” (nr 49311 w kierunku Polic, 49331 w kierunku centrum), zlokalizowany w ciągu ul. Szosa Polska przy skrzyżowaniu z ul. Dojazdową. Przystanek będzie miał status „na żądanie”.

  • Na liniach 58, 59, 63 i 102 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy ze skorygowanymi czasami przejazdu. Częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.

  • Na linii 63 ostatnie kursy do pętli „Kołłątaja” przed zjazdem do zajezdni wykonywane będą do przystanku „Kołłątaja” nr 12701 (wspólnym z linią B).

  • Dla linii 63 i 102 nastąpi zmiana nazwy przystanku „Nad Odrą 4” na „Nad Odrą Terminal”.

  • Dla linii 58 i 59 nastąpi zmiana nazwy przystanku „Żelazna” w kierunku pl. Rodła na „Zgorzelecka” wraz ze zmianą numeru z 44521 na 49411.

  • Nastąpi zmiana statusu przystanków ze stałego na „na żądanie”:

1. „Orłowska” (linia 102),

2. „Nowy Świat” (linie 63, 102),

3. „Wodna” (linie 63, 102),

4. „Cegłówka” (linie 63, 102),

5. „Nad Odrą Terminal” („Nad Odrą 4”; linie 63, 102).